Fedet luidt noodklok NEN 8012

28-11-2016 Vanaf 1 juli 2017 moet de brandveiligheid van alle elektrotechnische en ICT-kabels voor toepassing in gebouwen worden gecertificeerd volgens de Europese Construction Products Regulation (CPR). De overgangsperiode is dit jaar al van start gegaan.

Op basis van deze certificering met bijbehorende CE-markering gaan engineers en installateurs ook in ons land bepalen welk type bekabeling in welke gebouwen en specifieke gebruiksruimtes daarin mag worden toegepast. En de elektrotechnische inspecteurs controleren dat. Dat doen ze aan de hand van de nieuwe Nederlandse norm NEN 8012.

Fedet

Alle grote internationale kabelfabrikanten zijn hier klaar voor. Toch voorziet de Federatie Elektrotechniek (Fedet) tijdnood bij het voldoen aan de nieuwe Europese en Nederlandse overheidseisen. Met name de voortgang bij de certificerende instellingen dreigt meer tijd te gaan kosten.

CE-markering

In het kader van de CPR moeten alle nieuwe kabels voldoen aan nieuwe geharmoniseerde Europese productnormen. En daarop dienen ze te worden getest volgens allerlei nieuwe testnormen. Ook is een prestatieverklaring verplicht, waarin het voorgenomen gebruik en de producteigenschappen staan vermeld. Tot slot moeten de kabels op basis van dit alles CE-gemarkeerd worden. Deze CE-markering mag alleen worden aangebracht als de testen zijn geaccrediteerd door een onafhankelijk instituut, een zogenaamde ‘notified body’.

Nieuwe sectie Kabel

De nieuwe Sectie Kabel binnen de Nederlandse federatie van elektrotechnische fabrikanten en importeurs Fedet vertegenwoordigt zo’n tachtig procent van de Nederlandse kabelmarkt. Zij is voornamelijk opgericht om de nieuwe Europese Richtlijn op dit gebied te implementeren in Nederland. Nu de kabels technisch ‘CPR-klaar zijn’ dreigt de capaciteit bij de instituten om ze te kunnen certificeren te kort te schieten. De Fedet Sectie Kabel roept daarom alle betrokken partijen op de procedures te versnellen.

Norm

NEN 8012:2015 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elekt...

NEN 8012 is bedoeld te worden toegepast op elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen voor het transport van energie, signaal en data in elektrische installaties volgens NEN 1010 in bouwwerken met als doel het ontstaan en de ontwikkeli...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken