Gewijzigde versie NEN 3140 en NEN 3840 gepubliceerd

30-07-2019 Er is een gewijzigde versie verschenen van de normen voor Bedrijfsvoering van elektrische installaties, laagspanning en hoogspanning, NEN 3140 en NEN 3840. Dit zijn de normen voor werken aan elektrische installaties.

NEN 3140+A3:2019

Aan NEN 3140 is een bijlage toegevoegd met standaard taalgebruik voor laagspanning. Deze begrippenlijst is afgestemd op de begrippen die gangbaar zijn in het door Stipel goedgekeurde lesmateriaal. Daardoor sluiten cursussen over bedrijfsvoering van laagspanningsinstallaties nu beter aan op de norm.

NEN 3840+A3:2019

In NEN 3840 is een wijziging opgenomen over de termijn van visuele controle. De bepaling dat deze jaarlijks moet worden uitgevoerd, is versoepeld. Er is nu gesteld dat de installatieverantwoordelijke bepaalt en vastlegt hoe vaak een visuele controle moet worden uitgevoerd. Alleen als er niets is vastgelegd, blijft de termijn voor visuele controle jaarlijks. De bijlage Standaard taalgebruik (hoogspanning) is aangepast; ook deze is nu afgestemd op de Stipel-begrippen.

Het is ongebruikelijk dat er zo kort na het verschijnen van een norm een gewijzigde versie wordt gepubliceerd.

NEN 3140+A2 en/of NEN 3840+A2 gekocht?

Klanten die NEN 3140+A2:2018 en/of NEN 3840+A2:2018 hebben gekocht, worden per e-mail geïnformeerd en krijgen de gelegenheid om deze nieuwe versie kosteloos te bestellen. Hou uw mailbox goed in de gaten!

Werken met NEN 3140 abonnees

Heeft u een abonnement op Werken met NEN 3140, dan hoeft u voor NEN 3140 niets te doen. U ontvangt automatisch de nieuwe versie via Werken met NEN 3140.

Meer informatie

Neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.

Norm

NEN 3140:2011+A3:2019 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A3:2019 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3840:2011+A3:2019 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning

NEN 3840+A3:2019 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken