Heb ik het als IV/WV namens de werkgever goed gedaan?

21-08-2019 Nu vanuit het perspectief van de gedupeerde medewerker. In het vorige artikel bekeken we de elektrische veiligheid door de ogen van de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie).

In dit artikel bekijken we dit vanuit de ogen van de medewerker die werkzaamheden verricht voor zijn werkgever waarbij er sprake is van elektrotechnische gevaren. De relatie tussen werkgever en werknemer is geregeld in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (BW) en valt onder het privaatrecht (civielrecht).


Bij arbeidsongevallen gaat het binnen het privaatrecht om de vraag wie aansprakelijk is en dus de (letsel) schade moet betalen.

Artikel 7: 658 regelt de aansprakelijkheid van de werkgever ten opzichte van zijn werknemer. In lid 4 staat dat ook de ingeleende medewerker hier onder valt.

In Lid 2 van artikel 658 is vastgelegd dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die wordt geleden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

De werkgever is niet aansprakelijk als hij aantoont dat:
1) hij de in lid 1 van Artikel 7: 658 genoemde verplichtingen is nagekomen of;
2) de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.

Voorbeeld
Stel dat een elektrotechnicus tijdens het verrichten van een meting een vlamboog creƫert, waardoor hij brandwonden oploopt. De kans dat in dat geval sprake is van bewuste roekeloosheid is klein. Voor bewuste roekeloosheid moet aangetoond zijn dat de werknemer direct voor zijn bewust roekeloze gedrag wist dat hij bewust roekeloos was, bijvoorbeeld door een waarschuwing van zijn leidinggevende (of wellicht de werkverantwoordelijke). Een NEN 3140 training die hij bv. 6 maanden geleden heeft gevolgd zou gezien kunnen worden als waarschuwing, maar is zeker niet voldoende.

In lid 1 staat dat wanneer de werkgever voldoende voorzorgsmaatregelen heeft genomen tegen het gevaar (in ons voorbeeld het vlambooggevaar) en de daar uit voortkomende schade, hij ook niet aansprakelijk is.

De vraag is: wat was nu precies de zorgplicht van de werkgever in dit geval? Hoeveel bescherming had hij moeten bieden?

Als het gaat om deze zorgplicht, moet naar de Arbowet worden gekeken en in ons specifieke voorbeeld ook naar artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit (veiligheid elektrische installaties en werkzaamheden). Om op een correcte manier invulling te geven aan deze artikelen zal NEN 3140 moeten worden geraadpleegd, omdat deze norm de huidige stand van de wetenschap weergeeft.

Is de schuld van de werkgever al bestuurs- of strafrechtelijk op basis van de Arbowet uitgesproken? In dat geval zal de schadeclaim (privaatrecht) van de gedupeerde medewerker kansrijker zijn.

Benieuwd hoe de inspectie van SZW, artikel 3.4 en 3.5 van het Arbobesluit interpreteert? Lees dan: Heb ik het als Installatieverantwoordelijke / Werkverantwoordelijke goed gedaan?

Auteur:
Rob Kaspers
Trainer NEN 3140

Vernieuwde trainingen NEN 3140

Ook de trainingen rondom NEN 3140 zijn vernieuwd. Ga voor meer informatie naar www.nen.nl/nen3140.

Norm

NEN 3140:2011+A3:2019 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A3:2019 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken