Helderheid over aardlekschakelaars

08-05-2014 Over het testen van aardlekschakelaars bij elektrotechnische inspecties lopen de meningen onder deskundigen nogal eens uiteen. Dat zal nauwelijks nog iemand verbazen.

Door de vele technologische ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft de elektrotechnische industrie inmiddels wel 1500 verschillende aardlekbeveiligingen ontwikkeld. Wie weet nog hoe deze allemaal te testen bij inspecties?
De NEN 1010 Interpretatiecommissie bij NEN heeft onder meer daarom besloten meer helderheid te scheppen in het toepassen en testen van aardlekschakelaars. De Nederlandse Praktijk Richtlijn NPR 5310 wordt uitgebreid met een nieuw werkblad over dit onderwerp.

De technologische en marktontwikkelingen in de elektrotechniek gaan snel. Neem bijvoorbeeld de opmars van photo-voltaïsche (pv-)installaties op woningen en gebouwen, al dan niet als onderdeel van een snel groeiend aantal esco's, waarbinnen collectief elektriciteit wordt gewonnen uit zonne-energie en andere hernieuwbare bronnen. Zo ontstaan fijn vermaasde 'smart grids' waarover duurzame elektrische energie in 2 richtingen wordt gedistribueerd.

Dergelijke innovatieve installaties vragen om een meer gedifferentieerde manier van beveiligen tegen foutstromen en het testen van deze beveiligingen. Wanneer ze bijvoorbeeld te vaak onnodig afschakelen, kan dat uitnodigen tot het 'overrulen' ervan. Of het leidt tot toepassing van beveiligingen met verkeerde gevoeligheden dan wel afschakelkarakteristieken.

Foutstromen
Het nieuwe NPR 5310-deel over aardlekschakelaars is nodig, omdat in de huidige en naderende generatie installaties zowel toegestane als foutstromen ontstaan met heel andere karakteristieken.

Om dergelijke ontwikkelingen nationaal alvast in goede banen te leiden, presenteerde de NEN 1010 Interpretatiecommissie vorig jaar onder meer al nieuwe richtlijnen in de NPR 5310 over stekerbaar en flexibel installeren met soepele leidingen. Net als de NPR 8040 over thermografisch inspecteren en later ook andere inspectiemethodieken.Gerelateerde normen

Inspectie
Maar nu is er eerst het deel over het testen van aardlekschakelaars. Samengevat kunnen op dit moment aardlekschakelaars onterecht worden afgekeurd. Maar even zo vaak kunnen er verkeerde typen zijn gemonteerd. De inspecteur zal dit steeds vaker van geval tot geval beter zelf moeten kunnen beoordelen.

En voor ontwerpers en installateurs is het op de eerste plaats zaak te kiezen voor de juiste typen aardlekbeveiligingen. Daarom wordt een en ander nu uitgelegd in het nieuwe deel van de NPR 5310 bij de huidige NEN 1010.

Online altijd up-to-date
Het nieuwe NPR 5310-werkblad over het testen van aardlekschakelaars komt als eerste beschikbaar als onderdeel van het digitale pakket NEN 1010 Plus. Net als afgelopen jaar de nieuwe delen over stekerbaar en flexibel installeren met soepele leidingen, en rookmelders in nieuwbouwwoningen. En binnenkort de nieuwe delen over onder meer pv-installaties. NEN 1010 Plus bestaat uit de NPR 5310 en NEN 1010 samen in één integraal online-pakket, dat voortdurend met alle uitbreidingen en wijzigingen up-to-date wordt gehouden.

Eerder door u bekeken