Herziene norm met eisen voor particuliere alarmcentrales (PAC’s) gepubliceerd

02-09-2019 NEN heeft NEN-EN 50518 ‘Monitoring en alarmontvangstcentrales’ gepubliceerd. Deze herziene norm is bestemd voor particuliere alarmcentrales.

NEN-EN 50518 is van toepassing op ondernemingen waar de ontvangst, verwerking en beoordeling plaatsvindt van (alarm)signalen die gegenereerd worden door alarmsystemen. Doorgaans zijn deze ondernemingen geïntegreerd in het totale brandveiligheids- en beveiligingsproces.

Voorheen bestond NEN-EN 50518 uit drie delen, met locatie-, bouwkundige en constructie-eisen, technische eisen van apparatuur in de alarmcentrale en procedures en eisen voor verwerking. De drie delen zijn nu geïntegreerd in één norm.

Wijzigingen

De vorige versie beperkte zich tot alarmmeldingen van inbraak- en overvalalarmsystemen. In de herziene versie wordt de term ‘alarm’ gebruikt voor het signaal afkomstig van een variatie aan veiligheid- en beveiligingssystemen. Een alarmmelding kan worden gegenereerd door bijvoorbeeld branddetectie- en brandmeldinstallaties, vaste brandbestrijdingssystemen, inbraak- en overvalalarmsystemen, toegangscontrole systemen, camerabewakingssystemen, sociale alarmeringssystemen en combinaties van dergelijke systemen.

Een andere belangrijke wijziging betreft het onderscheid in twee categorieën alarmcentrales. Categorie 1 alarmcentrale opereert op een hoger niveau met betrekking tot de bouw, veiligheid en integriteit dan een alarmcentrale van categorie 2. Zo kunnen de (alarm)signalen afkomstig van een sociale alarmeringssysteem worden behandeld door een categorie 2 alarmcentrale, terwijl (alarm)signalen afkomstig van bijvoorbeeld een inbraakalarmsysteem moeten worden behandeld in een alarmcentrale van categorie 1.

Daarnaast bevat de norm functionele en specifieke eisen ter ondersteuning van de dienstverlening van de alarmcentrale.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl. Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Monique Bosboom, consultant Elektrische installaties, telefoon 015 2 690 145, of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Norm

NEN-EN 50518:2019 en

Monitoring en alarmontvangstcentrales

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken