Herziening NPR 5310 gepubliceerd

02-03-2015 De Nederlandse Praktijkrichtlijn (NPR) 5310 biedt installateurs een leidraad voor het toepassen van NEN 1010 ‘Veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties’ en wordt dan ook veelvuldig gebruikt door elektrotechnische installateurs. NPR 5310 is herzien en opnieuw gepubliceerd. Blad 39 over de aanduiding van geleiders is gewijzigd, en twee nieuwe bladen zijn toegevoegd.

Beproeven van aardlekbeveiliging

Het nieuw toegevoegde blad 64, ‘Beproeven van niet-instelbare toestellen voor aardlekbeveiliging’, geeft aanwijzingen voor het uitvoeren van beproevingen voor de eerste of periodieke inspectie van aanwezige toestellen voor aardlekbeveiliging. Het blad gaat ook in op achtergronden van de verschillende aanspreektijden, aanspreekstromen van de aardlekbeveiliging en op de toepassing van de verschillende typen toestellen voor aardlekbeveiliging.

Aansluiten van PV-systemen

Daarnaast is blad 65, ‘Aansluiten van PV-systemen’, toegevoegd als aanvulling op NEN 1010, hoofdstuk 712. Door de toenemende populariteit van photovoltaïsche systemen in de markt krijgen installateurs steeds vaker te maken met zonnepanelen als onderdeel of als uitbreiding van de elektrische installatie. Blad 65 sluit aan bij deze markttrend en geeft informatie over de eigenschappen en risico’s van PV-systemen. Verder worden de architectuur van PV-systemen en de verschillende omvormertypen uitgelegd, en is met behulp van een beslisdiagram de keuze voor het toestel voor aardlekbeveiliging te bepalen. Het blad maakt duidelijk hoe de installateur veilig om kan gaan met DC, en behandelt aspecten als aarding en brandveiligheid. Enkele praktijksituaties worden besproken in uitgewerkte voorbeelden.
Uitgebreide informatie over de oplevering van PV-systemen, de opleveringsinspectie en de bijbehorende metingen en beproevingen aan de AC- en DC-installatie maakt dit blad compleet. Het blad beperkt zich tot PV-systemen met een uitgangsvermogen tot 5 kVA die zijn gekoppeld aan het laagspanningsnet en zonder lokale opslag van energie.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over NPR 5310 'Nederlandse Praktijkrichtlijn bij NEN 1010' of over het normalisatieproces: Goffe Schat, consultant Elektrische Installaties, telefoon (015) 2 690 319 of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: Goffe Schat, consultant Elektrische Installaties.

(015) 2 690 319

elektrische-installaties@nen.nl