Herziening praktijkrichtlijn veilig werken bij laden van tractiebatterijen

20-05-2019 De Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 3299 ‘Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen’ is herzien. De vernieuwde uitgave is geheel in overeenstemming gebracht met de huidige inzichten.

De Nederlandse praktijkrichtlijn NPR 3299 gaat in op de risico’s die kunnen ontstaan bij het laden van tractiebatterijen en geeft aanwijzingen hoe met deze risico’s omgegaan kan worden. Ook worden voorbeelden gegeven voor het inrichten van laadplekken, zodat risico’s zo veel als mogelijk worden beperkt.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Goffe Schat, consultant Elektrische Installaties, telefoon 015 2 690 194, of e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Installatievoorschriften lage spanning (NEC 64)' houdt zich bezig met internationale en Europese normalisatie door het leveren van commentaar op en het stemmen over (ontwerpen van) internationale normen (IEC) en harmonisatiedocumenten (CENELEC). Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar elektrische-installaties@nen.nl.

Norm

NPR 3299:2019 nl

Veilig werken bij het laden van tractiebatterijen

NPR 3299 is van toepassing op de inrichting van laadruimten en laadplekken, uitsluitend voor industriële toepassingen, voor tractiebatterijen en/of semitractiebatterijen en de uitvoering van werkzaamheden in deze ruimten en op deze plakken.

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken