Hoe vergroot ik mijn professionaliteit als IV/WV'er?

11-03-2020 De bedrijfsvoering volgens NEN 3140 en NEN 3840 krijgt in veel organisaties een steeds prominentere plek. Daarmee groeit ook de aandacht voor het werken aan competenties van de IV/WV.

Rob Kaspers, trainer bij NEN, geeft in dit artikel aan welke competenties belangrijk zijn voor de IV/WV en welke trainingen gevolgd kunnen worden. Ook organisaties die geen eigen installatieverantwoordelijke / werkverantwoordelijke (IV/WV) hebben, zoeken naar dienstverleners die het IV/WV-schap op zich kunnen nemen.

Daarmee groeit ook de aandacht voor het werken aan competenties van de IV/WV. De IV/WV is zelf vaak de persoon die dit bespreekbaar maakt in zijn of haar organisatie. Ik heb gezien dat aan de dienstverlenerskant het management vaak initiatieven neemt in het organiseren van opleidingen voor de IV/WV, omdat het invullen van het IV/WV-schap voor klanten voor hen een groeiende tak van dienstverlening is.

Functies verschillen per organisatie. Van een manager van een chemische plant worden andere zaken gevraagd dan van een manager van een fietsenwinkel. Daarmee verschillen ook de gevraagde competenties. Dat geldt ook voor de rollen van de IV en WV. Van een IV van een netwerkbedrijf zijn andere competenties nodig dan van een IV/WV van een kleine fabriek. Het is daarom belangrijk in kaart te brengen welke competenties het IV/WV-schap succesvol maken.

In mijn praktijk zie ik dat gemiddeld genomen de volgende competenties belangrijk zijn voor de IV/WV:

1. Vakkennis elektrotechniek
2. Kennis van normen
3. Kennis van de eigen installatie
4. Beleid opzetten en invoeren
5. Aandacht voor kwaliteit en kosten
6. Persoonlijk leiderschap (reflecteren, zelfsturing, samenwerken, communiceren)
7. Organisatiebewustzijn (hoe een organisatie werkt en hoe daarbinnen te bewegen om gestelde doelen te bereiken)
8. Leidinggeven
9. Adviseren

Kijkend naar deze competenties zag ik een effectief leerpad voor de IV/WV die binnen NEN doorlopen kan worden. De trainingen bestaan namelijk al.De trainingen kunnen het best in bovenstaande volgorde worden doorlopen. De eerste training gaat over wetgeving, normen en wanneer er sprake is van een veilige elektrische installatie. Stel dat u al een Stipel- training IV/WV heeft gevolgd, dan kunt u de eerste training overslaan.


Leergang Professionele IV'er worden

NEN Biedt u nu de mogeljikheid om de losse trainingen als een leergang te volgen. Na afloop kent u de wetgeving, normen en wanneer er sprake is van een veilige elektrische installatie, wat u precies moet opzetten en invoeren en de persoonlijke effectiviteit van de IV/WV.

Verder leert u hoe in de organisatie te bewegen om alle punten die tijdens de tweede training op een rij zijn gezet daadwerkelijk te realiseren!


Eerder door u bekeken