Hulpverleners: geef input op herziening NEN 9140

18-03-2018 De norm NEN 9140 behandelt hoe universele garagebedrijven veilig met de groeiende aantallen elektrische en hybride auto’s kunnen werken. De norm wordt herzien, waarbij ook hulpverleners gevraagd wordt input te leveren zodat de herziening ook goed aansluit bij hun behoeftes.

Het aantal hybride en elektrische auto’s op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt groeit gestaag. Daardoor komen deze auto’s ook bij universele garages terecht. Hoe kunnen deze bedrijven veilig met hoge spanningen in de auto's werken? En hoe gaan hulpdiensten met deze auto’s om?

Ontwikkeling

Door de snelle technische ontwikkelingen op het gebied van e-voertuigen is een herziening van de norm gewenst. De commissie voor het herzien van NEN 9140 “veilig werken aan e-voertuigen”, is dit jaar begonnen met de norm tegen het licht te houden. Er is een drietal werkgroepen gevormd, om de norm vanuit verschillende oogpunten te bekijken, te weten:

  • A) Accu’s
  • B) Opleidingen / Relatie andere normen, incl. werkprocedures
  • C) Hulpverleners, incl. werkprocedures

Hulpverleners

Uit de verschillende vergaderingen bleek dat vertegenwoordiging voor één van de groepen minimaal is: de hulpdiensten. De commissie zou het zeer op prijs stellen als geïnteresseerden zich hiervoor zouden aanmelden zodat de norm ook aansluit op de belangen van de hulpverleners. Mocht u kennis hebben van procedures voor hulpdiensten en u dit aanspreken, neem dan contact op met Peter Welleman, consultant Elektrische Installaties, (015) 2 690 191, elektrische-installaties@nen.nl

Nut van meedoen

Meepraten in een werkgroep van de normcommissie heeft verschillende voordelen, zo zegt Peter Welleman. “Peter: Nu is de kans voor de komende 5 jaar om hier invloed op uit te oefenen. De norm zo herzien dat die voor een bepaald bedrijf goed toepasbaar is, of zijn producten met NEN 9140 in overeenstemming zijn, kan bedrijven in de normcommissie voorsprong geven op concurrenten. En deelname geeft inzicht in de opkomende markt en de norm-technische ontwikkeling op het gebied van elektrisch rijden. Ook het ministerie van SZW volgt de ontwikkeling van NEN 9140 en noemt het in de ArboWet. Hoewel het niet de verwachting is, is er een mogelijkheid dat de wetgever de norm gaat aanwijzen, net zo bijvoorbeeld als NEN 1010 in het Bouwbesluit. Hij krijgt dan een meer bindend karakter. Tenslotte is er nog de Belgische normalisatie. Onze zuiderburen kijken met een schuin oog naar NEN 9140 en gaan nu een gelijkende norm opstellen. De ontwikkelingen gaan daar hard, dat kan wellicht voor bedrijven ook een interessante markt blijken.

Wat betreft hulpverleners:
Door mee te doen aan de normontwikkeling krijgen ze invloed op een norm die de industrie kan gelasten een breed gedragen principe te werken, dat bovendien de basis kan vormen voor normen op Europees niveau. Het is naar mijn mening een kwestie van tijd voor dat Europese normen voor veilig werken aan e-voertuigen gaan komen. Met de herziene NEN 9140 kan Nederland het voortouw nemen. Nu zijn de hulpdiensten afhankelijk van de regels die fabrikanten zelf opstellen.”

Norm

NEN 9140:2013 Ontw. nl

Veilig werken aan <em>e</em>-voertuigen

NEN 9140 geeft specifieke eisen voor het veilig werken aan <em>e</em>-voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren en voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde <em>e</em>-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van <em>e</em>...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken