IEC 62443-specialist industriële cyber security

29-11-2016 Door de hoge mate van automatisering is de omvang van het digitale dataverkeer in de industrie en infrastructuur de afgelopen jaren sterk toegenomen. Dat maakt ook deze sector steeds gevoeliger voor cyber crime.

Vooral in de risicovolle takken van industrie en de kritische infrastructuur kan dat leiden tot zowel economische als maatschappelijke ontwrichting. De energie- en voedselvoorziening, de gezondheidszorg, het milieu en zelfs de nationale veiligheid kunnen hierdoor ernstig in gevaar komen.

Hogere eisen

Daarom stellen de Nederlandse en Europese overheid steeds hogere eisen op het gebied van cyber security aan de technische installaties en systemen in deze zogenoemde ‘vitale sectoren’. In het kader daarvan hebben NEN en Hudson Cybertec in Den Haag de nieuwe training ‘IEC 62443: Cyber security voor Industrial Automation and Control Systems’ ontwikkeld.

Technische beveiliging

Bij cyber security wordt onderscheid gemaakt tussen de technische, administratieve en organisatorische beveiliging van databeheer, -transmissie en –opslag. Daarop zijn reeds tientallen normen van toepassing, andere zijn nog in ontwikkeling. Basis voor de specifieke technische beveiliging van industriële en infrastructurele ICT-systemen en datanetwerken is de vele delen tellende norm IEC 62443.

3-daagse training

Bij deze normreeks heeft NEN samen met de specialisten en trainers van Hudson Cybertec in Den Haag een nieuwe 3-daagse training ontwikkeld. Daarin kunnen enerzijds eindgebruikers en operators, en anderzijds system integrators hun vakbekwaamheid op het gebied van de specifieke industriële cyber security versterken. De training kent daartoe twee afzonderlijke richtingen plus een deel dat ze gezamenlijk volgen. In de praktijk werken beide partijen immers ook met elkaar samen.

Aantoonbaar vakbekwaam

Voor een goed gesloten veiligheidsketen zijn een nauwe samenwerking en aantoonbare vakbekwaamheid van alle betrokken partijen essentieel. De nieuwe driedaagse training van Hudson Cybertec en NEN is vooral daarop gericht. Na het voltooien van de driedaagse training kunnen de deelnemers zich vanaf 2017 door NEN laten toetsen. Op basis daarvan kunnen alle schakels in de keten ook onderling hun vakbekwaamheid als IEC 62443 security-specialisten aantonen in het kader van nationale en Europese wet- en regelgeving. Want pas dan wordt de cyber security-keten binnen een industriële of infrastructurele sector als geheel gesloten.

Eerder door u bekeken