IEC werkgroep ‘Laagspanning-gelijkstroomverdeelnetten’

19-01-2018 Het belang van gelijkstroom (Direct Current, DC) in de elektriciteitsvoorziening neemt steeds verder toe. Daarom is tijdens de laatste bijeenkomst van de ‘International Electrotechnical Commission’ (IEC) ‘Systeemaspecten van elektriciteitsvoorziening’ een werkgroep opgericht om een technisch rapport te schrijven over ‘Assessment of standard voltages and power quality requirements for LVDC distribution’.

Leden van de normcommissie NEC 8 ‘Systeemaspecten van elektriciteitsvoorziening’ kunnen experts voor deze werkgroep aanmelden om mee te werken aan dit technisch rapport. De startbijeenkomst van de werkgroep wordt waarschijnlijk in mei 2018 in China gehouden. In het document 'Call for experts’ vindt u meer informatie over deze internationale werkgroep.

NEC 8 werkt mee aan de internationale normen van IEC/TC 8 ‘System aspects for electrical energy supply’, IEC/SC 8A ‘Grid Integration of Renewable Energy Generation’ en aan de Europese normen over hetzelfde onderwerp van CLC/TC 8X. Van NEC 8 zijn de volgende organisaties lid, Alliander, DNV GL, Eaton, Enexis, Movares, Netbeheer Nederland, KEGROB, Stedin, TenneT en UNETO VNI. Zie voor meer informatie over NEC 8 het commissieplan.

Ook bij laagspanningsinstallaties zijn activiteiten op het gebied van gelijkstroom. De werkgroep DC van NEC 64 ‘Installatievoorschriften – lage spanning’ publiceert dit jaar de Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9090 ‘Gelijkspanning’. De technische aspecten in deze NPR worden ingebracht bij de IEC System Committee ‘Low Voltage Direct Current and Low Voltage Direct Current for Electricity Access’ (Syc LVDC).

Meer informatie

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Voor informatie over het normalisatieproces kunt u voor NEC 8 contact opnemen met Jan Rietveld, consultant Electricity Supply & Electrical Instruments, telefoon 015 2690 198 of e-mail ev@nen.nl en voor NEC 64 met Goffe Schat, consultant Elektrische Installaties, telefoon 015 2690 319 of e-mail eti@nen.nl.
Ter informatie: aan deelname aan een normcommissie zijn kosten verbonden.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met opnemen met Jan Rietveld, consultant Electricity Supply & Electrical Instruments.

ev@nen.nl

015 2690 198