Informatiebijeenkomst ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’

08-02-2018 NEN heeft begin 2018 een nieuwe Nederlandse normcommissie opgericht: ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’. Deze commissie richt zich op het ontwikkelen van normen op het gebied van ecodesign en effectief gebruik van materialen in energie gerelateerde producten. Op 12 maart organiseert NEN een informatiebijeenkomst over de ontwikkeling van normen op dit gebied.

De Europese Commissie heeft Europese normalisatie organisaties mandaat verstrekt om normen te ontwikkelen op het gebied van duurzaam gebruik van zowel energie als materialen. Hiertoe is in 2016 de Europese normcommissie in ‘Energy Related: Material Efficiency Aspects for Ecodesign’ opgericht waarvan NEN het secretariaat voert
Via de Nederlandse ‘spiegel’-commissie ‘Materiaal efficiëntie in ecodesign’ , waar nieuwe leden nog deel van kunnen uitmaken, worden voorstellen en aanbevelingen ingebracht die leiden tot Europese normen.

Informatiebijeenkomst

Meer informatie over de ontwikkeling van normen op het gebied van materiaal efficiëntie in ecodesign? Op 12 maart vindt van 14:00 uur tot 16:00 uur een informatiebijeenkomst plaats. Inschrijven is mogelijk via de website van NEN Evenementen.

Betrokkenen

Bij de Europese normcommissie zijn momenteel ruim 300 organisaties betrokken, waarvan zeven Nederlandse. Het betreft zowel de industrie, brancheorganisaties als publieke sector. De eerste normen worden in concept tot stand gebracht. Deze richten zich onder meer op verlenging van de levensduur, hergebruik van materiaal, repareerbaarheid en andere factoren die cruciaal zijn om aan de realisatie van een circulaire economie bij te dragen.

De Nederlandse normcommissie ‘Materiaal efficiëntie in Ecodesign’ biedt podium voor experts en belanghebbenden om invloed uit te oefenen op de te formuleren normen. Inhoudelijke expertise en breed draagvlak leiden daarbij tot vergroting van de acceptatie. Belanghebbenden kunnen lid worden van deze commissie.

Meepraten over de inhoud van normen

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Frank Kortstee, clustermanager, telefoon 015 2 690 373, Martijn Geertzen, consultant 015 2 690 229 of Arie Hardenbol, consultant, telefoon 015 2 690 260 of per e-mail ep@nen.nl.

Eerder door u bekeken