Informatiebijeenkomst normcommissie ‘Management of network assets in power systems’

20-03-2018 NEN richt een nieuwe normcommissie op. Deze commissie vormt de Nederlandse spiegel voor de internationale commissie ’Management of network assets in power systems’. De aandacht gaat daarbij uit naar het beheer van infrastructurele elektriciteitsnetwerken. Op 24 april organiseert NEN een informatiebijeenkomst over dit onderwerp.


In 2015 heeft de internationale normalisatieorganisatie IEC onderzoek verricht naar ‘Strategic asset management of power networks’. Belangrijke onderwerpen in dit onderzoek waren design, maintenance & operations of a large network of electrical equipment.

Essentie is dat wereldwijd belangrijke infrastructurele elektrische netwerken, vooral in energievoorziening, voornamelijk zijn opgezet tussen 1940 en 1980. Naast veroudering en gebruikelijke onderhoudseisen, worden nu door de energietransitie heel andere eisen gesteld aan deze netwerken. Denk hierbij aan lokale en/of kleinschalige elektriciteitsopwekking zoals zonnepanelen, windmolenparken en biomassa, die aan het netwerk gekoppeld worden en bijdragen aan veel complexere energiestromen.

Scope

Onlangs heeft de aftrap plaatsgevonden van de internationale normcommissie TC 123. De Nederlandse spiegelcommissie volgt de activiteiten van de TC 123. Het biedt podium voor experts en belanghebbenden om actief invloed uit te oefenen op de te formuleren (internationale) normen. Inhoudelijke expertise en breed draagvlak leiden daarbij tot vergroting van de acceptatie. Belanghebbenden kunnen lid worden van deze commissie.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u nader geïnformeerd worden over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Op 24 april vindt van 14:00 uur tot 16:00 uur een informatiebijeenkomst plaats bij NEN in Delft. Inschrijven is mogelijk via de website van NEN Evenementen.

Voor informatie over deze activiteit of over het normalisatieproces: Arie Hardenbol, consultant, telefoon 015 2 690 260 of per e-mail ev@nen.nl.

Eerder door u bekeken