Informatiebijeenkomst over ‘Personal e-Transporters’

11-10-2019 NEN richt de normcommissie ‘Personal e-Transporters’ op. Deze commissie houdt zich bezig met in elektrisch aangedreven één-, twee- of meerwielige voertuigen (steps, hoverboards e.d.) voor persoonlijke mobiliteit en goederenvervoer. Op 15 januari 2020 organiseert NEN een informatiebijeenkomst om de doelen van deze commissie toe te lichten. Belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst.

Vastgesteld is dat de markt voor deze ‘PeTs’ snel groeit. Voor deze voertuigen blijkt nog weinig sprake van standaardisatie. Het internationale normalisatie instituut IEC hecht er grote waarde aan om de ontwikkeling van toepasbare normen te ondersteunen. Het heeft daarom begin 2019 normcommissie IEC/TC 125 ‘Personal e-Transporters’ opgezet. De Nederlandse commissie is bedoeld als ‘spiegel’ van deze IEC/TC125.

Betrokkenen en doelstelling

De aandacht van de nieuwe normcommissie zal zich vooral richten op aspecten als prestatie, (functionele, elektrische en mechanische) veiligheid, beveiliging (tegen brand, explosie, binnendringen van water e.d.), EMC, betrouwbaarheid en onderhoud, laadstations voor openbaar gebruik en duurzaamheid.

Bij de internationale normcommissie IEC/TC 125 zijn op dit moment 25 landen betrokken. De Nederlandse normcommissie NEC 125 biedt podium voor experts en belanghebbenden om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling van normen. De inbreng van inhoudelijke expertise leidt daarbij tot vergroting van draagvlak en acceptatie. Doelgroepen hiervoor zijn consumenten(-organisaties), producenten, retail, verhuur/leasemaatschappijen en overheidsinstellingen.

Informatiebijeenkomst

Meer informatie over de ontwikkeling van normen op het gebied van ‘Personal e-Transporters’? Op woensdag 15 januari 2020 vindt van 10.00 - 12.00 uur een informatiebijeenkomst plaats bij NEN in Delft. Inschrijven is mogelijk via ep@nen.nl onder vermelding van ‘bijeenkomst NEC 125’.

Meepraten over de inhoud van normen

Voor informatie over deze informatiebijeenkomst of over het normalisatieproces: Arie Hardenbol, consultant Elektrische Producten, telefoon 015 2 690 257 of per e-mail ep@nen.nl.

Eerder door u bekeken