Informatiebijeenkomst over meetrelais en beveiligingsapparatuur geannuleerd

24-06-2019 Door uiterst onvoorziene omstandigheden kan bovenvermelde informatiebijeenkomst, gepland op 27 juni a.s. om 12.30 uur bij DNV GL te Arnhem, helaas geen doorgang vinden!

Het streven is de bijeenkomst op een nog nader te plannen moment alsnog houden. We zullen hier zo snel mogelijk op terugkomen wanneer dat precies is, verondersteld mag worden dat dit na de zomervakantie periode wordt.

De informatiebijeenkomst is er onder meer voor bedoeld om u gelegenheid te geven te beoordelen of het nuttig is zelf lid te worden van de Nederlandse spiegelcommissie NEC 95. Dat is het podium om te internationale normalisatieontwikkelingen te volgen en daar ook invloed op uit te oefenen.

Wij bieden u, met het uitstel van de bijeenkomst, wel de mogelijkheid om desgewenst nu al lid te worden, dan heeft u ook meteen inzage in de te behandelen documenten en kunt u ook deelnemen aan (internationale) bijeenkomsten van IEC TC 124 en daaraan verbonden werkgroepen. U kunt zich via mij nader hierover laten informeren en/of aanmelden.

Excuus voor het ongemak; we kunnen niet anders dan vragen om begrip en zien natuurlijk uit naar uw komst op het later vast te stellen moment.

Meepraten over de inhoud van normen

Voor informatie over deze informatiebijeenkomst of over het normalisatieproces: Arie Hardenbol, consultant Elektrische Producten, telefoon 015 2 690 257 of per e-mail ep@nen.nl.

Eerder door u bekeken