Informatiebijeenkomst persoonlijke beschermingsmiddelen en elektrotechniek

10-07-2017 Verschillende nationale normcommissies volgen de technische commissies van CEN/ISO en CLC/IEC op het gebied van persoonlijke beschermingsmiddelen voor elektrotechnici. De normen die hieruit voortvloeien, kunnen doordat er geen overeenstemming is tussen de verschillende commissies, overlap hebben. Dit leidt tot te grote diversiteit of het ontbreken van kennis over dit onderwerp. NEN nodigt belanghebbenden uit om mee te praten tijdens de informatiebijeenkomst op donderdagochtend 28 november bij NEN in Delft.

Het doel van deze ochtend is informatie uitwisselen, te bespreken welke projecten er zijn, te verkennen welke kennis beschikbaar is en wie welke expertise heeft. Naar aanleiding van deze bijeenkomst kan worden bepaald of er behoefte is aan frequentere uitwisseling tussen de verschillende commissies. Desgewenst kan een ‘Joint Working Group’ (JWG) worden samengesteld om zo’n overleg meer structuur te geven.

Achtergrond

De lijst van PBM-gerelateerde-normen die in de elektrotechniek wordt gebruikt, is omvangrijk. Al deze normen hebben op een of andere manier te maken met bescherming tegen vlambogen in een elektrostatische omgeving, bij werken onder spanning en in een omgeving met explosiegevaar. Orde scheppen in de PBM-normen over elektrotechniek is een veel gehoorde wens waar een eventuele JWG invulling aan kan geven.

Ook is er een Europese ontwikkeling gaande die de nodige vragen zal oproepen: per 21 april 2018 zal de huidige PBM-richtlijn worden ingetrokken. Vanaf die datum is de nieuwe PBM-verordening meteen van kracht. De verordening heeft rechtstreekse werking vanuit Europa. Hoe deze verordening zich verhoudt tot de PBM-normen kan door de JWG gevolgd en besproken worden, zodat daar duidelijkheid over ontstaat.

Aanmelden en meer informatie

Wilt u weten wat u kunt verwachten bekijk dan hier het programma. Willt u zich direct aanmelden klik dan op Evenementen.

Voor meer informatie over dit onderwerp of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Peter Welleman, consultant Elektriciteitsvooriziening, telefoon (015) 2 690 191, of e-mail iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met Peter Welleman, consultant Elektriciteitsvoorziening.

iv@nen.nl

(015) 2 690 191