Informatiebijeenkomst voor elektriciteit-opslagsystemen

17-09-2018 Een betrouwbare energievoorziening en het terugdringen van CO2-uitstoot zijn actuele onderwerpen. Elektriciteit-opslagsystemen kunnen hier een belangrijke rol bij spelen. Het belang van normen en specificaties voor deze systemen, onder andere voor veiligheid en milieuaspecten, neemt daarmee ook toe.

Tijdens deze informatiebijeenkomst op 22 oktober informeert de normcommissie ‘Elektriciteit-opslagsystemen’ u over onder andere de internationale normen en specificaties die er zijn en de normen waaraan wordt gewerkt. De volgende presentaties worden gegeven:

  • Normen voor energieopslag in IEC normcommissie ‘Electrical Energy Storage (EES) Systems’: veiligheid, systeemaanpak en testen, door dhr. Jos van den Burg van DNV GL
  • Batterijsoorten en hun toepasbaarheid in de praktijk, door dhr. Jan Bozelie van Alliander
  • Brandveiligheid van Li-ion en HBr flowbatterijen, door dhr. Wiebrand Kout van ELESTOR
  • De normcommissie ‘NEC 120 Elektriciteit-opslagsystemen’ door dhr. Rietveld van NEN

Inschrijven voor de bijeenkomst op 22 oktober kan via NEN Evenementen. Na de bijeenkomst wordt u een netwerkborrel aangeboden.

Meer informatie

Voor informatie: neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon 015 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie NEC 120 Elektriciteit-opslagsystemen werkt mee aan internationale en Europese normen op het gebied van elektriciteit-opslagsystemen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar ev@nen.nl

Eerder door u bekeken