Inspraak norm ontruimingsalarm

11-01-2013 Volgens het Bouwbesluit moet daar waar een gecertificeerde brandmeldinstallatie is voorgeschreven, ook de ontruimingsalarminstallatie worden gecertificeerd. De norm hiervoor wordt aangepast.

De afzonderlijke componenten voor de ontruimingsalarminstallatie (OAI) dienen te voldoen aan tal van internationale productnormen. De installatie als geheel dient echter te voldoen aan de Nederlandse norm NEN 2575. Daarvan verschenen het afgelopen jaar vier nieuwe delen. Die verwijzen naar nieuwe Europese normen waaraan de afzonderlijke componenten moeten voldoen.

Certificering

Volgens het Bouwbesluit moet daar waar een gecertificeerde brandmeldinstallatie is voorgeschreven, ook de ontruimingsalarminstallatie worden gecertificeerd. Dat gebeurt eveneens op basis van NEN 2575, maar ook NEN 2654-1 over beheer, controle en onderhoud van de BMI, de OAI en meer veiligheidsinstallaties is hier van toepassing

Wijzigingsvoorstellen

De technische ontwikkelingen op dit gebied gaan echter zo snel, dat vanuit de markt nu al weer vraag ontstond naar aanpassingen van NEN 2575. Die verzoeken zijn verwerkt in een concept-wijzigingsblad A1 op deel 3 van NEN 2575. Dit deel beschrijft de systeem- en kwaliteitseisen en projectrichtlijnen voor zogeheten luidalarminstallaties type B.

Door de voorgestelde wijziging mogen ook akoestische signaalweergevers worden toegepast die voldoen aan de Europese productnorm daarvoor, NEN-EN 54-3. Daarbij gaat het om weergevers die zowel een alarmsignaal als gesproken ontruimingsaanwijzingen kunnen laten horen.

Gesproken woord

Het kan immers zinvol zijn om aanwezigen met signalen te alarmeren en daarnaast met gesproken woord meer te kunnen vertellen over de ernst en de aard van het alarm. Dit vooral om paniek te voorkomen en toch het gebouw tijdig ontruimd te hebben.

Commentaar

Mensen, bedrijven en organisaties die daar belang bij hebben kunnen nog
tot 1 februari 2013 commentaar op dit normontwerp indienen via www.normontwerpen.nen.nl.

Eerder door u bekeken