Installatievoorschriften voor hoge spanning vertaald

15-10-2012 Enige tijd geleden zijn twee nieuwe internationale/Europese normen voor hoogspanningsinstallaties gepubliceerd, NEN-EN-IEC 61936-1 en NEN-EN 50522. Beide normen samen vormen de opvolger van NEN 1041, o.a. bekend vanuit het Nederlandse Bouwbesluit. Beide internationale normen zijn nu in een Nederlandse vertaling gepubliceerd. Daarmee wordt definitief afscheid genomen van de vertrouwde NEN 1041.

Voor de veiligheid van elektrische installaties voor hoogspanning is in Nederland gedurende vele jaren gebruik gemaakt van de Nederlandse norm NEN 1041. Deze norm was aangewezen in het Nederlandse Bouwbesluit, en volledig in overeenstemming was met het Europese harmonisatiedocument HD 637.

Met de publicatie van de normen:

Hebben de internationale en Europese normalisatie-organisaties IEC en CENELEC gezorgd voor een ‘up-to-date’ versie van de veiligheidsvoorschriften voor hoogspanningsinstallaties.

De Nederlandse normcommissie NEC 99, die deelneemt aan het internationale werk betreffende de veiligheid van hoogspanningsinstallaties, volgt die internationale structuur ook in Nederland. Zij hebben besloten om de beide normen in een Nederlandse vertaling te publiceren, en de verouderde norm NEN 1041 in te trekken. Hiermee wordt de normatieve regelgeving op dit terrein voor Nederland vergelijkbaar met andere landen in de Europese gemeenschap. Door de Nederlandse vertaling worden deze normen ook beter toegankelijk voor de Nederlandse installatiesector, wat de veiligheid ten goede komt.

Inmiddels is opname van de twee nieuwe normen voor de veiligheid van hoogspanningsinstallaties in het nieuwe Nederlandse Bouwbesluit een feit. De Nederlandstalige edities zijn gepubliceerd en de oude NEN 1041 is voorzien van het stempel “vervallen”.

Norm

NEN-EN-IEC 61936-1:2010 en

Sterkstroominstallaties met meer dan 1 kV wisselspanning - Deel 1: Algemene bepalingen

NEN-EN-IEC 61936-1 voorziet in gemeenschappelijke regels voor het ontwerp en de bouw van elektrische installaties in systemen met een nominale spanning boven 1 kV wisselspanning en nominale frequentie tot en met 60 Hz, om de veiligheid en de goede we...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN 50522:2010 nl

Aarding van hoogspanningsinstallaties van meer dan 1 kV wisselspanning

Deze Europese norm is van toepassing bij het specificeren van de eisen ten aanzien van het ontwerp en de opstelling van aardsystemen van elektrische installaties in stelsels met een nominale spanning van meer dan 1 kV wisselspanning en een nominale f...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken