Internationaal symposium ‘Diensten voor elektriciteitsnet in Europa’

26-06-2017 Op 6 juli 2017 wordt het European Grid Services Markets symposium georganiseerd door het project QualyGridS en het European Fuel Cell Forum. Tijdens dit symposium spreken internationale experts over de toekomst van het transmissie- en distributienet voor electriciteit. Verschillende duurzame technologieën voor meer flexibiliteit in generatie en consumptie worden belicht.

Het symposium heeft als doel om het inzicht te vergroten in de verschillen binnen de Europese 'grid service market' en om opkomende flexibele technologieën uiteen te zetten. Nieuwe duurzame technologieën dienen zich aan als water elektrolysers, fuel cells en batterijen.

Tijdens het symposium worden verschillende onderwerpen belicht rondom 'grid service markets', met een focus op market logic, business model ervaringen, wet- en regelgeving, balancing, toekomstige ontwikkelingen en lange termijn business plans. Key words zijn flexibility, virtual power plant, dynamic load management, direct marketing, control reserves en grid services.

Voor wie interessant?

Het symposium is gericht op belanghebbenden uit de Europese elektriciteitsindustrie, overheden en onderzoekers die geïnteresseerd zijn in de commerciële aspecten van grid services.

Achtergrond project Qualigrids

Het project QualyGridS heeft tot doel gestandaardiseerde testprotocollen te realiseren voor elektrolysers om electricity grid services uit te kunnen voeren. Het werkveld omvat een grote verscheidenheid aan grid services, evenals meerdere waterstof eindgebruikers. Daarnaast wordt een technisch-economische analyse van business cases uitgevoerd die betrekking heeft op de grid- en marktsituaties in de meest relevante regio's van Europa voor grote elektrolysers (> 3MW). De testprotocollen en economische analyse omvatten ook de beoordeling van bestaande en eventueel nieuw op te zetten Key Performance Indicators (KPI’s) voor elektrolysers. Tijdens het symposium zal naast de elektrolyser ook op andere technologieën ingegaan worden om te komen tot een algemeen geldend overzicht voor grid services.

Het consortium van QualyGrids dat deze taken op zich neemt bestaat uit drie elektrolyserfabrikanten alsmede onderzoeksinstellingen met zeer relevante ervaring met betrekking tot waterstoftechnologie, electricity grid operation en smart grids. NEN als Europese normalisatieinstelling maakt een maximale impact rondom de protocollen mogelijk. Een adviescommissie, met inbegrip van TSO's uit verschillende landen en een belangrijke speler in het onderzoek naar Amerikaanse hernieuwbare energie en elektrolyse, ondersteunt het project met waardevol advies. Ervaringen uit eerdere FCH-JU elektrolyserprojecten en nationale projecten zijn tevens beschikbaar binnen het project.

Bijwonen bijeenkomst

De bijeenkomst vindt plaats op 7 juli 2017 van 08:30 tot 18:00 bij KKL in Lucerne, Zwitserland. U kunt zich nog aanmelden via www.EFCF.com/GSMreg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Francoise de Jong, NEN Energie, telefoon (015) 2 690 172, e-mail francoise.dejong@nen.nl of Max Knipschild, NEN Industrie & Veiligheid, telefoon (015) 2 690 122, e-mail max.knipschild@nen.nl.

Eerder door u bekeken