Internationale ontwerpnormen voor projectmanagement voor commentaar gepubliceerd

29-06-2020 Twee conceptnormen voor project-, programma-, en portfoliomanagement zijn gepubliceerd ter commentaar. Tijdens deze publieke commentaarronde kunnen geïnteresseerden en belanghebbenden tot 13 augustus 2020 feedback leveren.

Het gaat tijdens deze commentaarronde om de normontwerpen ISO 21500 ‘Project, programme and portfolio management — Context and concepts’ en ISO 21502 ‘Project, programme and portfolio management — Guidance on project management’. ISO 21500 is een nieuwe norm die de belangrijkste normen op het gebied van project-, programma- en portfoliomanagement toelicht. ISO 21502 is een herziening van een eerder gepubliceerde versie van deze norm, gepubliceerd als ISO 21500:2012 en ook in het Nederlands beschikbaar als NEN-ISO 21500: ‘Richtlijnen voor projectmanagement’.

ISO 21500-reeks

De normen zijn onderdeel van de ISO 21500-reeks van normen voor project-, programma- en portfoliomanagement. De andere normen van de reeks zijn ISO 21503 (‘Programmamanagement’), ISO 21504 (‘Portfoliomanagement’), ISO 21505 (‘Governance’), ISO 21506 (‘Vocabulary), ISO 21508 (‘Earned value management’), ISO 21511 (‘Work breakdown structures for project and programme management’).

Voor wie

De normen zijn te gebruiken door elke organisatie, zowel voor publieke, private en maatschappelijke organisaties, ongeacht de grootte ervan. De normen kunnen ook voor meerdere soorten projecten worden gebruikt, ongeacht de complexiteit, omvang, kosten of duur en ongeacht of er al dan niet een lifecycle model wordt gebruikt.

Indienen commentaar mogelijk

Belanghebbende partijen kunnen tot 13 augustus 2020 commentaar indienen op de eerstgenoemde ontwerpnormen. Dit kan via normontwerpen.nen.nl, de online tool van NEN voor het indienen van commentaar. U kunt zich voor normontwerpen.nl inschrijven. De twee normen zijn (na inschrijving) in te zien via onderstaande links:

Voor ISO 21500 (‘Project, programme and portfolio management — Context and concepts’) via: normontwerpen.nen.nl

Voor ISO 21502 (‘Project, programme and portfolio management — Guidance on project management’) via: normontwerpen.nen.nl

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Projectmanagement’ houdt zich bezig met het opstellen en onderhouden van deze normen. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar kid@nen.nl. Voor meer informatie over de normen of over het normalisatieproces: Inge Piek, Consultant, telefoon 015 2 690 200.

Eerder door u bekeken