Kick-off voor de herziening van NEN 9140 'Veilig werken aan e-voertuigen'

16-10-2017 Hybride en elektrische auto’s verschijnen steeds meer op de Nederlandse wegen en op de tweedehands markt. Daardoor komen ze ook bij zogenaamde niet-merk-gebonden garages terecht. Hoe kunnen deze garages veilig met hoge spanningen in de auto's werken? Hoe gaan de hulpdiensten met deze wagens om? NEN 9140 geeft antwoord op deze en nog vele andere vragen maar is inmiddels aan een update toe. Op de kick-off vergadering op 25 oktober 2018 wordt het startsein gegeven.

Door de snelle technische ontwikkelingen op dit gebied van e-voertuigen is een herziening van de norm gewenst. Dit bleek uit een recente oriënterende vergadering van o.a. normkopers en oud-commissieleden. De scope van de herziening zal in de kick-off vergadering worden vastgesteld. Zo kan de norm uitgebreid worden met het onderwerp brandstofcel: hoe veilig te werken met het elektrische deel hiervan? Door de uitbreiding van het aantal waterstoftankstations is te verwachten dat ook de auto op waterstof meer en meer te zien zal zijn op de Nederlandse wegen. Andere onderwerpen zijn bijvoorbeeld berging van e-voertuigen of het opslaan van tractie-accu’s. De herziening van NEN 9140 kan inspelen op deze ontwikkelingen. In het vierde kwartaal van 2017 zal de herzieningscommissie worden vastgesteld om begin 2018 van start te gaan. Deze sub-commissie valt onder de normcommisie NEN 623 ‘Werkvoorschriften’.

Deelnemen aan de commissie?

Als u interesse heeft om deel te nemen aan de commissie die NEN 9140 herziet, neem contact op met Peter Welleman, e-mail elektrische-installaties@nen.nl. Meer informatie en de agenda van de kick-off krijgt u dan toegestuurd. UPDATE: de herziening is in concept reeds beschikbaar, kijk op ‘https://www.normontwerpen.nen.nl’

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie NEC 623 ‘Werkvoorschriften’ houdt zich bezig met de werkvoorschriften voor Elektrische Installaties. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een e-mail naar elektrische-installaties@nen.nl.

Eerder door u bekeken