Klankbordgroep ‘Platform NEN 1010’ van start

14-12-2015 Donderdag 10 december heeft de eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden over “Platform NEN 1010”. Met een 20-tal enthousiaste en betrokken gebruikers van NEN 1010 is gediscussieerd over het belang én de rol van deze klankbordgroep voor de toekomstige ontwikkelingen van de norm NEN 1010 en bijbehorende publicaties zoals NPR 5310.

Beter toegankelijk

Op de informatiebijeenkomst hebben enkele vertegenwoordigers van de NEN 1010-commissie (NEC 64) toegelicht hoe NEN 1010 tot stand komt, wat de achterliggende processen zijn, en wat de toekomstplannen met deze norm zijn. Aangegeven is dat de techniek niet stil staat en er een continu proces is van aanpassingen en nieuwe onderwerpen voor deze norm. Een ander gegeven is dat NEN 1010 een erg complexe norm is. Daarom wordt binnen de normcommissie ook hard gewerkt aan nieuwe, beter toegankelijke publicatievormen van zowel de toelichtende praktijkrichtlijn NPR 5310 als de norm NEN 1010 zelf.


Betere aansluiting met de gebruikers

Ter ondersteuning van dit werk wordt nu het “Platform NEN 1010” opgericht. Via deze klankbordgroep willen de commissieleden een betere aansluiting krijgen met de gebruikers van deze normen. Minimaal 2 keer per jaar gaat het “platform NEN 1010” in aanwezigheid van een aantal commissieleden ervaringen uitwisselen en discussies voeren over het toepassen van NEN 1010. Ook zal aan de hand van beschikbaar (concept-) materiaal op diverse onderwerpen een vooruitblik geworpen worden op toekomstige ontwikkelingen.
Deze gebruikerservaringen moeten de commissieleden niet alleen helpen bij hun internationale werk, waar in samenspraak met andere landen de technische inhoud van de meeste onderwerpen wordt bepaald, maar vooral ook bij het nationale werk, waar de implementatie voor de Nederlandse markt wordt gemaakt in NEN 1010.

Na deze informatiebijeenkomst wordt nu de eerste “echte” werkvergadering van het platform voorbereid. Deze zal plaatsvinden op vrijdag 22 april 2016 bij NEN te Delft.

Meer informatie
Deelname aan dit platform is nog steeds mogelijk. Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevr. Yilmaz: telefoon (015) 2 690 194 of e-mail: sukran.yilmaz@nen.nl.

Norm

NEN 1010:2015 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten...

Meer informatie over deze norm

Norm

NPR 5310:2017 nl

Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010

<span id="ctl00_Content_HTMLTITN">Nederlandse praktijkrichtlijn bij NEN 1010 . <span style="font-size: 11pt; font-family: &quot;calibri&quot;,&quot;sans-serif&quot;; mso-fareast-font-family: calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-bidi-font...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken