Kwaliteitsborging op basis van normen

03-04-2017 De Tweede Kamer heeft nog net voor de verkiezingen van afgelopen maand ingestemd met de ‘Wet Kwaliteitsborging’ voor het bouwen en installeren. Nu de Eerste Kamer nog.

Marktsegmenten

Of de Eerste Kamer deze wet nu snel behandelt of daarmee wacht tot er een nieuw kabinet is geformeerd, dat staat nog niet vast. Maar dat het huidige bouw- en woningtoezicht gaat veranderen en voor een deel in handen van de markt zelf wordt gelegd, dat lijkt nu onontkoombaar.

Kwaliteitsborgers

Een aangewezen private organisatie gaat toezicht houden op dit alles. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor ingrijpende renovatie en herbestemming. In plaats van een papieren controle vooraf, gaan kwaliteitsborgers de woning of het bouwwerk inclusief alle installatietechniek in de praktijk controleren op basis van alle van toepassing zijnde normen. Zij worden op hun beurt gecontroleerd door een nog op te richten toelatingsorganisatie vanuit de overheid.

De normen

Gaat de Eerste Kamer akkoord met de wet, dan brengt dat veel veranderingen voor de bouw- en installatiebedrijven met zich mee. Zo worden de NEN bouw- en installatienormen nog belangrijker als pijlers onder het geprivatiseerde toezicht op de gebouwveiligheid in ons land.

Installateurs gaan onder de nieuwe wetgeving op basis van deze normen bij oplevering zelf aantonen dat de elektrotechnische installaties in woningen en gebouwen voldoen aan de eisen het Bouwbesluit, waaronder alle bepalingen in NEN 1010. En in het verlengde daarvan aan alle andere elektrotechnische normen die betrekking hebben op de veiligheid, zoals NEN-EN-IEC 61439 voor de schakel- en verdeelinrichtingen, en NEN 8012 voor de brandveiligheid van de gebouwbekabeling.

Daarnaast geldt nog een groot aantal andere bouw- en installatietechnische normen en richtlijnen.

Bekijk alle elektrotechnische normen

Eerder door u bekeken