Lee(u)k in de elektrotechniek (blog)

24-04-2018 Sinds dit jaar heb ik het pakket ‘Elektrotechniek’ bij NEN onder mijn hoede. In mijn functie als productmanager verantwoordelijk voor de productontwikkeling van trainingen en online producten voor elektrotechnische monteurs, -installatiebedrijven, -inspecteurs en -adviseurs.

Inmiddels ken ik ook heel wat normen bij hun nummer. De NEN 1010, de norm voor elektrische installaties voor laagspanning; de NEN 3140 over de bedrijfsvoering van elektrische installaties; de NTA 8220; de NEN 8012. Ik weet nu ook wat een VOP’er is en een VP’er. (Voor wie het niet weet: dit is een Voldoende Onderricht Persoon en een Vakbekwaam Persoon. ) Mijn collega’s smijten met nummers en termen, maar inmiddels kan ik er ook wat van.

Om me in te werken, heb ik al een aantal cursussen (bij NEN) gevolgd. En iedere keer als ik wat bij leer, schrik ik me ook weer rot. Want wist je dat je een aardlekschakelaar ieder half jaar moet testen? En dat er maar vier groepen achter de aardlek mogen? En dat je aanrakingsgevaar hebt, als je wasmachine niet goed is aangesloten? En dat je goed moet bepalen waar je de stroom van je zonnepanelen in je elektrisch circuit laat binnenkomen?

Ik weet niet of onze installatie in huis goed is aangelegd. Je haalt toch maar een elektricien naar binnen en je weet eigenlijk niet of hij wel volgens de regels werkt (of in dit geval volgens de normen). Bij de volgende elektrotechnische klus ga ik er wel met mijn neus bovenop staan. En ik vraag hem of hij de NEN 1010 wel toepast.

De cursussen zijn eigenlijk niet voor mij bedoeld. Maar als jij meer wilt weten: kijk dan op Elektrotechniek trainingsoverzicht.


Norm

NEN 1010:2015 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3140+A1:2015 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A1 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste...

Meer informatie over deze norm

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 8012:2015 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elekt...

NEN 8012 is bedoeld te worden toegepast op elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen voor het transport van energie, signaal en data in elektrische installaties volgens NEN 1010 in bouwwerken met als doel het ontstaan en de ontwikkeli...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Contact

Heeft u vragen of ideeën voor over de productonwikkeling van trainingen en online producten voor elektrotechniek. Dan kunt u contact met mij opnemen.

jacqueline.vreeburg@nen.nl

(015) 2 690 279