Markering brandveiligheid ET-kabels

08-08-2017 Alle elektrotechnische en signaalbekabeling die op de markt wordt gebracht voor installaties in gebouwen, moet sinds 1 juli zijn voorzien van een CE-markering. Voorwaarde voor die markering is dat voor deze kaels de brandklasse is bepaald en vermeld in de documentatie. Voor het bepalen van deze brandklasse dienen fabrikanten hun kabels te (laten) testen.

De testen staan beschreven in de Europese norm NEN-EN 50575. Aan de periode waarin ook kabels zonder brandklasse op de markt mochten worden gebracht is op 1 juli definitief een einde gekomen.

NEN 8012

Kabels die niet van een brandklasse zijn voorzien maar nog vóór 1 juli op de markt zijn gebracht, mogen ook na deze datum nog in gebouwen worden geïnstalleerd. Hergebruik van bestaande kabels is ook toegestaan. In verband met de brandveiligheid wordt een risico-inventarisatie aan de hand van NEN 8012 aanbevolen.

CPR

Europa bepaalt op grond van de overeengekomen Construction Products Regulation (CPR) welke kabels voor gebouwgebonden installaties op de markt mogen worden gebracht. Iedere EU-lidstaat land bepaalt vervolgens zelf welke brandklasse bekabeling bij welke gebruiksfunctie van een gebouw - of specifieke ruimte daarin - wordt voorgeschreven.

NEN 1010

In Nederland zijn de veiligheidseisen die in de jongste NEN 1010 worden gesteld aan elektrotechnische installaties per 1 januari 2017 aangewezen bij het Bouwbesluit. Deze laagspanningsnorm verwijst naar NEN 8012. En die norm geeft in Bijlage D aan wat de brandveiligheidseigenschappen zijn van de gebouwbekabeling binnen de afzonderlijke CE-markeringsklassen. De CE-markering wordt ondersteund met informatie in de bijbehorende - en in de CPR voorgeschreven - productdocumentatie.

Digitaal platform

Ook de nieuwe NPR 5310, waarvan kortgeleden de laatste delen door NEN zijn gepubliceerd, verwijst naar NEN 8012. Deze drie documenten zijn samen onderdeel van het digitale online platform ‘Werken met NEN 1010’. Dit maakt de gecombineerde toepassing van deze drie documenten eenvoudiger, toegankelijker en sneller.

Eerder door u bekeken