Meedoen aan het NEN normalisatieplatform Smart Grid?

23-02-2018 In 2017 heeft NEN het normalisatieplatform voor Smart Grid opgezet. Op Europees niveau worden de activiteiten gevolgd van de ‘Coordination Group on Smart Energy Grids’ (CGSEG) en internationaal wordt de IEC ‘System Committee Smart Energy’ (SyC Smart Energy) gevolgd. Leden van het platform krijgen toegang tot de documenten van beide commissies. Ook kan namens het platform input worden geleverd op de Europese en internationale documenten die worden ontwikkeld. Meedoen aan dit platform is mogelijk!

In 2016 en 2017 zijn twee rapporten verschenen van CGSEG, de ‘Smart Grid set of standards’ en een rapport over ‘Cyber security & privacy’. Meer informatie over de CGSEG is te vinden via de CENELEC website. CGSEG onderzoekt op het moment onder andere hoe verschillende energievormen kunnen worden samengebracht in een grid en ook wat de gevolgen zijn voor Smart Grid van het ‘Clean Energy Package’ van de Europese Commissie. De onderwerpen van de SyC Smart Energy is te vinden in hun werkprogramma. Er gaat onder andere worden gewerkt aan een technisch rapport over ‘Cyber security and resilience guidelines for cyber-physical power systems’.

Meedoen

Het normalisatieplatform vergadert minimaal één keer per jaar. Indien de ontwikkelingen het nodig maken, wordt een tweede bijeenkomst georganiseerd. Tijdens de vergadering wordt onder andere gekeken naar de Europese en internationale ontwikkeling en kan informatie worden uitgewisseld over actuele Nederlandse ontwikkelingen.

In 2018 zijn er geen kosten verbonden aan deelname aan het normalisatieplatform. Met ingang van 2019 wordt een financiële bijdrage gevraagd van de organisaties die de documenten willen blijven ontvangen, naar Europese of internationale bijeenkomsten willen gaan of op een andere wijze willen deelnemen aan de Europese en internationale ‘Smart Grid’-commissies.

Meepraten over de inhoud van normen

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? Het NEN normalisatieplatform Smart Grid is hier verantwoordelijk voor. Stuur voor deelname aan of voor meer informatie over deze commissie een mail naar Jan Rietveld, Consultant Elektriciteitsvoorziening & Elektrische Producten, e-mail ep@nen.nl.

Eerder door u bekeken