Meer kansen voor zonne-energie

03-09-2014 Het Energieakkoord wil het aandeel duurzame energie van 4% omhoog brengen naar 14% in 2020. Maar heldere doelen in termen van megawatts voor zonne-energie staan er niet in.

Een gemiste kans, vindt zonne-expert Wim Sinke. Volgens hem kan zonne-energie veel meer bijdragen aan een duurzame energievoorziening dan het akkoord suggereert. Het Energieakkoord werd in september 2013 ondertekend door 40 partijen, waaronder de Nederlandse overheid. Onlangs is er een voortgangsrapportage verschenen.

Grotere rol
Wim Sinke, al jaren werkzaam bij de unit Zonne-energie van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), is ervan overtuigd dat Nederland meer kan inzetten op zonne-energie: "Het Energieakkoord legt de focus op de rol van zonne-energie in gebouwen. Dat is op zich goed, maar er is meer. Zonne-energie heeft ook veel potentie in de gebouwde omgeving, in de infrastructuur van ons land en op geselecteerde andere locaties."

Heldere doelen
Het Energieakkoord zet vooral in op windenergie. Het doel is om 6000 MW windvermogen op land te realiseren in 2020. Wim Sinke: "Maar er worden geen heldere doelen in termen van megawatts genoemd voor zonne-energie. Daar zouden overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties zich sterk voor moeten maken. Vele kleine installaties maken immers één virtuele grote installatie."

Steeds goedkoper
Zonne-energie heeft nog steeds het imago relatief duur te zijn. Niet terecht, legt Sinke uit: "We gaan op relatief korte termijn naar opwekkosten onder de 10 cent per kWh toe. Naar verwachting dalen de kosten zelfs tot 3 à 5 eurocent. Zonnestroom is dan gewoon goedkoop te noemen. Kostendaling is een belangrijke voorwaarde voor grootschalige toepassing van zonne-energie. Die horde gaan we zeker nemen."

Eerder door u bekeken