NEN 1010 nog niet in Bouwbesluit

19-12-2016 De kans dat de jongste editie van de laagspanningsnorm NEN 1010 van 2015 per 1 januari 2017 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken bij bouwwetgeving (Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2012) wordt genoemd is nauwelijks meer aanwezig.

De nieuwe wet die het huidige Bouwbesluit van 2012 gaat opvolgen heeft het ook dit jaar niet gehaald in de Tweede Kamer. Wel verklaarde minister Blok het afgelopen najaar in de media, dat hij zijn nieuwe wet ‘dolgraag wil afronden voor de verkiezingen van komend voorjaar’. Of dat lukt, en hoe de nieuwe Tweede Kamer daarna tegen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (vh Bouwbesluit) of de Wet Private Kwaliteitsborging Bouw, aankijkt staat nog allerminst vast.

NEN 1010 van 2007

Dit betekent dat de voorgaande editie van NEN 1010 uit 2007 in principe nog mag worden toegepast. De jongste versie van de norm van 2015 is echter gebaseerd op de jongste stand der techniek en de Europese overeenstemming daarover. Daardoor mag deze volgens gespecialiseerde juristen ook nu al worden toegepast. Voor welke editie van de norm wordt gekozen is een punt van overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, en hun adviseurs.

Eerste wijzigingen

Intussen hebben de deskundigen in de normcommissie bij NEN het afgelopen jaar al twee aanpassingen van de jongste NEN 1010 gepubliceerd. De eerste strekt zich uit over ‘het aansluiten van opwekeenheden die parallel aan het openbare net of een daarmee vergelijkbaar verdeelnet mogen werken’. En de tweede behandelt ‘het aantal eindgroepen achter één toestel voor aardlekbeveiliging’.

De serie trainingen over de nieuwe NEN 1010 wordt ook het komend jaar weer verder voorgezet.

Norm

NEN 1010:2015 nl

Elektrische installaties voor laagspanning - Nederlandse implementatie van de HD-IEC 60364-reeks

Voor het aanleggen van veilige laagspanningsinstallaties is NEN 1010 al jaren dé norm. Ook het uitbreiden en aanpassen van installaties valt hieronder. NEN 1010 wordt daarnaast gebruikt voor controles en inspecties bij oplevering van projecten...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken