NEN 3140 aanwijzingen in de praktijk

20-02-2019 In de gesprekken die ik voer met NEN 3140 installatieverantwoordelijken en werkverantwoordelijken stel ik weleens de vraag of hun ingevoerde NEN 3140 veiligheidsbeleid nu ook echt werkt in de praktijk. Dat is niet altijd het geval. Wat werkt er dan niet?

Alhoewel deze medewerkers spreken over de VP en de VOP in hun organisatie, hebben ze in veel gevallen geen schriftelijke aanwijzing ondertekend, maar wel een NEN 3140 training gevolgd. Soms vullen ze aan dat hun eigen aanwijzing als IV of WV (of de gecombineerde IVWV) ook nog niet officieel is.


Zonder de schriftelijke aanwijzing is er geen sprake van een VOP, VP of IVWV, maar is de medewerker volgens de norm een leek. Wat voegt een ondertekende schriftelijke aanwijzing eigenlijk toe? Artikel 3.5 van het Arbobesluit meldt dat deskundige, voldoende onderrichte en daartoe bevoegde werknemers de elektrotechnische werkzaamheden en bedieningswerkzaamheden die gevaren kunnen opleveren, moeten uitvoeren.

In NEN 3140 is nauwkeurig omschreven hoe je aan deze wettelijke verplichting voldoet. De schriftelijke aanwijzing is juist het document, dat ondubbelzinnig verklaart welke bevoegdheden de medewerker heeft en welke verantwoordelijkheden deze persoon draagt. Voor de VOP gaat dat om een beperkt aantal bevoegdheden met een laag risico. Des te belangrijker dat die bevoegdheden zo concreet mogelijk worden omschreven.

Nu moet de VOP nog weten hoe die werkzaamheden op een veilige manier worden uitgevoerd. Een effectieve manier hiervoor is heldere schriftelijke werkinstructies voor deze VOP op te stellen. Zo ontstaat een eenduidige, reproduceerbare werkwijze. Aan de hand van deze werkinstructies kan de WV met de VOP oefenen. Op het moment dat de vaardigheden van de VOP getoetst zijn door de WV kan de VOP worden aangewezen.

Het aanwijzen zelf kan een ‘plechtig’ moment worden door juist dan de benodigde middelen te verstrekken, zoals een dubbelpolige spanningsaanwijzer en een blokkering voor beveiligingen (bijv. bij huismeesters).

Op deze manier creëer je bij de VOP draagvlak voor de aanwijzing en is er een sterk begin gemaakt met het NEN 3140 veiligheidsbeleid.

Rob Kaspers
Trainer NEN 3140

Vernieuwde trainingen NEN 3140

Ook de trainingen rondom NEN 3140 zijn vernieuwd. Ga voor meer informatie naar www.nen.nl/nen3140.


Meer informatie

Voor vragen: over beide normen neem contact op met NEN Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of elektrische-installaties@nen.nl.

Norm

NEN 3140+A2:2018 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A2:2018 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogst...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3840+A2:2018 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Hoogspanning

NEN 3840+A2:2018 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning hoger dan 1 00...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken