NEN 3140 en De Veiligheidsladder

08-08-2017 Professionals in de elektrotechniek werken veilig volgens de norm NEN 3140. Met De Veiligheidsladder kunnen zij hun niveau van veilig werken nog verder te verhogen en aantoonbaar maken naar opdrachtgevers toe

De Veiligheidsladder is iets anders dan het bekende klimmateriaal. Het is een methodiek om het aantal onveilige situaties terug te dringen, met als gevolg een vermindering van het aantal incidenten. Deze beoordelingsmethode stimuleert ook elektrotechnische installatiebedrijven en inspecteurs om hun eigen niveau van veilig werken inzichtelijk te maken.
Hoe hoger het veiligheidsbewustzijn binnen een organisatie, hoe hoger de trede op De Veiligheidsladder.

Over de Veiligheidsladder

De Veiligheidsladder kent vijf treden. Zo’n trede op de ladder geeft het niveau van veiligheid aan waarop een installatiebedrijf zich daadwerkelijk en aantoonbaar bevindt. Dit kan uiteen lopen van een afwachtende en volgzame veiligheidscultuur, tot een proactieve en vooruitstrevende ketengerichte veiligheidsaanpak.

Het bepalingssysteem is zo ontworpen dat het toepasbaar is voor alle type bedrijven. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen opdrachtgevers, opdrachtnemers en leveranciers. De Veiligheidsladder biedt voldoende ruimte om de toepassing ervan per sector ‘op maat’ te maken, door eisen en criteria te interpreteren in de geest van het type bedrijf dat beoordeeld wordt.

Netbeheerders

Een van die sectoren is de elektrotechniek, waaronder de installatiebedrijven en openbare netbeheerders. Zo besloot TenneT het afgelopen jaar samen met haar elektrotechnische aannemers De Veiligheidsladder toe te passen, om de veiligheidscultuur in de keten te verbeteren.

Deze netbeheerder specificeert het vereiste niveau op deze ladder in haar overeenkomsten met installatie- en inspectiebedrijven.

Aanvankelijk hanteerde vooral ProRail deze veiligheidsmethodiek bij het inhuren van technische bedrijven. Nu dit instrument steeds breder wordt gehanteerd kan het via NEN door alle belanghebbende marktpartijen samen verder worden doorontwikkeld en verbreed naar andere sectoren.

Meer informatie over de Veiligheidsladder op www.veiligheidsladder.org.

Norm

NEN 3140+A1:2015 nl

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A1 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN 3140+A1:2015 en

Bedrijfsvoering van elektrische installaties - Laagspanning

NEN 3140+A1 geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en van elektrische arbeidsmiddelen. Deze norm is van toepassing op elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen met een nominale spanning van ten hoogste...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken