NEN 3140 ook voor gemeenten

11-02-2014 Iedere Nederlandse gemeente zou de elektrotechnische norm NEN 3140 in haar organisatie moeten implementeren, net als elke ‘gewone’ werkgever. Van alle 415 Nederlandse gemeenten hebben er echter nog maar weinig formeel een zogeheten ‘installatieverantwoordelijke’ aangewezen. Grote uitzondering is de gemeente Heerhugowaard. En langzaam maar zeker volgen er meer gemeenten in die regio.

Bij de vernieuwing van NEN 3140, ruim twee jaar geleden, werd de mogelijkheid voor werkgevers – en dus ook gemeenten - om hun installatieverantwoordelijkheid te delegeren aan een extern elektrotechnisch bedrijf nadrukkelijker omschreven. De gemeente Heerhugowaard maakte als eerste van die mogelijkheid gebruik.

Een elektrotechnisch adviesbureau is door deze gemeente aangewezen als ‘gedelegeerd installatieverantwoordelijke’ (IV-er) in het kader van NEN 3140. Vervolgens heeft hij de norm door de gehele gemeentelijke organisatie heen geïmplementeerd.
Bij de gemeenten Den Helder en Alkmaar, de provincie Noord-Holland en het Gemeentelijk Vervoersbedrijf van Amsterdam loopt nu eveneens implementatietraject. Het overleg met de gemeenten Uithoorn en Langedijk over eenzelfde opdracht is gaande.

De normen

De norm NEN 1010 met betrekking tot de veiligheid van elektrotechnische installaties is – met uitzondering van een aantal ‘niet-normatieve’ bepalingen - vanuit het Bouwbesluit van 2012 van toepassing voor iedere gebouweigenaar. Dus ook voor de Nederlandse gemeenten en provinciale overheden.

De norm NEN 3140 wordt gezien als juridisch sterkste methode om aan te tonen te hebben voldaan aan de eisen in het Arbobesluit met betrekking tot het veilig werken met en aan elektrotechnische installaties en daarop aangesloten zogenoemde arbeidsmiddelen.
Via NEN 1010 is ook onder meer NEN-EN-IEC 61439 voor de laagspanningsschakel- en verdeelinrichtingen in hun installaties van kracht.

OVL en infrastructuur

Bij heel grote installaties voor openbare verlichting (OVL) en verkeersregelinstallaties die worden gevoed vanuit een eigen onderstation in het openbare elektriciteitsnet, zijn ook nog eens de wereldwijde en Europese hoogspanningsnormen NEN-EN-IEC 61936 en
NEN-EN 50522 van kracht. En voor de veilige bedrijfsvoering daarvan geldt NEN 3840.
Naast deze installaties hebben lagere overheden in toenemende mate eigen infrastructurele voorzieningen als elektrisch gevoede en aangestuurde bruggen, sluizen, gemalen of waterzuiveringsinstallaties. Hiermee worden de verantwoordelijkheden van de gemeente via de Arbowetgeving ook nog eens uitgebreid in het kader van de Europese Machinerichtlijn. Dit brengt de toepassing van nog tal van andere normen met zich mee.
De gedelegeerd IV-er kan door de gemeente verantwoordelijk worden gesteld voor de toepassing van al deze normen.

Lees meer over NEN 3140-installatieverantwoordelijkheid in Mag1010, het vaktijdschrift van NEN over normalisatie in de elektrotechniek. Stap nu in met 25 % korting op uw jaarabonnement.

Eerder door u bekeken