NEN 8012: Selectie brandveilige kabels

29-10-2015 Elektrotechnische adviseurs en installateurs gaan een nog grotere rol spelen bij de veiligheid in de gebouwde omgeving. Daarom publiceert NEN voor hen op korte termijn een nieuwe norm. Aan de hand van deze NEN 8012 kan de elektrotechnicus bepalen wat de voorgeschreven brandveiligheidsklasse is van de bekabeling in gebouwen. Om daaraan te wennen mag dit vanaf 1 december aanstaande. Een jaar later is het ook werkelijk verplicht.

Slachtoffers

Negentig procent van onze tijd brengen we door in gebouwen. En negentig procent van alle branden die uitbreken vindt plaats in gebouwen. Hierdoor sterven in Europa elk jaar 4000 mensen als gevolg van brand. Daar komt een niet vastgesteld aantal gewonden nog bij.
Om dat aantal terug te dringen is binnen de Europese Unie nieuwe regelgeving met betrekking tot bouwproducten ontwikkeld. Deze geldt ook voor de elektrotechnische bekabeling in gebouwen.


Fabrikanten

Vanaf 1 december dit jaar mogen kabelproducenten in een nieuwe CE-markering aangeven in welke Europese brandveiligheidsklasse hun producten vallen. Dat wordt voorgeschreven vanuit de Europese Bouwproductenverordening. Ook dat is vanaf 1 december volgend jaar verplicht.
De bekende fabrikanten van kabelproducten hebben al een langere voorbereidingsperiode achter de rug en zijn er klaar voor.


Installateurs en adviseurs

In de komende overgangsperiode van één jaar kunnen alle andere betrokken partijen wennen aan de nieuwe wet- en regelgeving. Dus ook de adviseurs en installateurs, plus hun opdrachtevers.

De nieuwe CE-markering voor de brandclassificatie op kabels voor gebouwen geldt voor heel Europa. Maar iedere EU-lidstaat mag zelf nog bepalen welke klasse kabels in een bepaald type gebouw - en in de afzonderlijke ruimtes en brandveiligheidszones daarin - mag worden geïnstalleerd.


NEN 8012

In Nederland gaat dat gebeuren aan de hand van de nieuwe norm NEN 8012. De nieuwe NEN 1010, die NEN de afgelopen maand al publiceerde, verwijst voor de selectie van de voorgeschreven brandveiligheidsklasse van de bekabeling al naar deze nieuwe NEN 8012.

De titel van deze norm is ‘Beperking van schade als gevolg van brand van en via de elektrische leidingen’. Hij is van toepassing op ‘elektrische en glasvezel-leidingen voor de voeding, besturing en communicatie in bouwwerken’. Zo staat het in de Europese norm NEN-EN 50575, die in het kader van de Europese Bouwproductenverordening geldt voor de fabrikanten van deze kabels.


Lees hoe de voorgeschreven gebouwbekabeling kan worden bepaald volgens NEN 8012 in editie 7 van Mag1010, het elektrotechnisch vaktijdschrift van NEN. Vraag een gratis proefnummer aan

Eerder door u bekeken