NEN 8012 in ‘Werken met NEN 1010’

19-12-2016 Elektrotechnische adviseurs, installateurs en inspecteurs gaan halverwege het nieuwe jaar een nog grotere rol spelen bij de brandveiligheid in de gebouwde omgeving dan ze altijd al deden.

De jongste editie van de NEN 1010 en de nieuwe NPR 5310 dragen sinds jaar en dag bij aan de brandveiligheid van elektrotechnische installaties. Daarnaast verwijzen ze nu tevens naar de nieuwe norm NEN 8012. Deze wordt halverwege 2017 in ons land van kracht in het kader van de Europese CPR-voorschriften op de brandveiligheid van bouwproducten. De bekabeling voor de elektriciteitsdistributie en datatransmissie in gebouwen valt daar ook onder.

Brandveiligheid

Aan de hand van de nieuwe norm NEN 8012 en de bijbehorende nieuwe CE-markering op ICT- en elektriciteitskabels gaan engineers en installateurs bepalen welke brandveiligheidsklasse bekabeling zij mogen toepassen in specifieke typen gebouwen en de afzonderlijke gebruiksruimtes daarin. En de inspecteurs controleren dat. Om er aan te wennen kan en mag dat nu al, maar halverwege komend jaar wordt het ook werkelijk verplicht.

Toegankelijker

Om het gecombineerd werken met NEN 1010, NPR 5310 en NEN 8012 efficiënter en toegankelijker heeft NEN ze geïntegreerd binnen het digitale platform ‘Werken met NEN 1010’.

Met een abonnement op dit platform hebben engineers, installateurs en inspecteurs altijd en overal toegang tot deze normen en de praktijkrichtlijn via hun pc, laptop en andere mobiele apparatuur. Tal van ondersteunende mogelijkheden versnellen en vergemakkelijken het werken ermee.

Up-to-date

Een ander voordeel is dat ze altijd up-to-date zijn, zonder daar iets voor te hoeven doen. Het platform ‘Werken met NEN 1010’ wordt namelijk voortdurend aangepast aan de jongste ontwikkelingen rondom de normen en de NPR.

Probeer Werken met NEN 1010 nu dertig dagen gratis uit

Norm

NEN 8012:2015 nl

Keuze van het leidingtype met als doel het beperken van schade als gevolg van brand van en via elekt...

NEN 8012 is bedoeld te worden toegepast op elektrische leidingen met inbegrip van glasvezelleidingen voor het transport van energie, signaal en data in elektrische installaties volgens NEN 1010 in bouwwerken met als doel het ontstaan en de ontwikkeli...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken