NEN 8012: nieuw normontwerp voor brandclassificatie elektrische kabels

17-10-2014 Elektrische kabels voor vaste installatie in bouwwerken vallen in de toekomst onder de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR). Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. NEN heeft de nieuwe eisen verwerkt in het normontwerp NEN 8012. Tot eind dit jaar kunnen belanghebbenden commentaar geven.

Op 1 juli 2013 is de Europese verordening voor bouwproducten, de Construction Products Regulation (CPR) ingegaan. Ook elektrische kabels die bedoeld zijn voor vaste installatie in bouwwerken gaan in de toekomst vallen onder deze CPR met betrekking tot hun gedrag bij brand.Kabels worden hierbij geclassificeerd in verschillende (brand)klassen. Wanneer welke (brand)classificatie moet worden toegepast is verantwoordelijkheid van Europese lidstaten zelf. In Nederland is hiervoor NTA 8012 beschikbaar. Deze wordt nu aangepast aan de CPR-verordening en zal gepubliceerd gaan worden als NEN 8012.

Commentaar indienen
NEN 8012 is nu gepubliceerd als ontwerp. Deze norm is opgesteld door een werkgroep van belanghebbenden en deskundigen, onder de eindverantwoordelijkheid van de elektrotechnische normcommissie NEC 64 “Installatievoorschriften, lage spanning”. Tot 31 december 2014 kunnen belanghebbenden (kosteloos) commentaar geven op NEN 8012. Alle input wordt gebruikt om tot de definitieve uitgave van de norm te komen.

Hoe reageren kabels bij brand
Binnen CPR wordt onderscheid gemaakt tussen “reaction to fire” (hoe reageert de kabel bij brand) en “resistance to fire” (functiebehoud). NEN 8012 heeft betrekking op hoe kabels reageren bij brand (“reaction to fire”).

CE-markering kabels
De CPR brengt ook met zich mee dat kabels in de toekomst moeten worden voorzien van CE-markering inclusief de classificatie. De verwachting is dat deze CE-markering voor “reaction to fire” vanaf medio 2015 kan worden toegepast. Een jaar later wordt deze verplicht. De eigenschap “resistance to fire” wordt later van kracht.

NTA 8012 versus NEN 8012
Ten opzichte van zijn voorganger, NTA 8012 kent NEN 8012 de volgende wijzigingen:

• De risicoanalyse met wegingsfactoren is aangepast, of, naar keuze, er kan gebruik worden gemaakt van een stappenplan in combinatie met flowcharts;
• De bezettingsgraadklasse is vervangen door de indeling voor uitwendige invloeden volgens NEN 1010 met betrekking tot ontruimingsmogelijkheden;
• De relatie tussen NTA 8012, NEN 1010 en het Bouwbesluit is toegevoegd;
• Een beschrijving van de betekenis van brand- en rookklassen is toegevoegd;
• Additionele classificatiecriteria “corrosiviteit/zuurgraad” en “vallende brandende deeltjes” zijn toegevoegd

Informatie
Voor meer informatie over deze norm of over het normalisatieproces:
Johan van Velthoven, consultant Elektrische Installaties,
Telefoon: (015) 2 690 337 of
E-mail johan.vanvelthoven@nen.nl.

Eerder door u bekeken