NEN 8021: Norm gebruiksprestatie gebouwen gepubliceerd

27-03-2014 De definitieve versie van de norm NEN 8021 'Waardering gebruiksprestatie van utiliteitsgebouwen' is gepubliceerd.

Dat is een objectieve methode om zowel de gebruiksmogelijkheden van een gebouw als de wensen van de eindgebruikers ervan in kaart te brengen. Zo kunnen deze beter met elkaar in overeenstemming worden gebracht. De methode geeft allereerst een snelle indruk van de gebouwprestaties zonder het gebouw in detail te hoeven kennen.

De mogelijke kansen en risico's die aan het licht komen, kunnen zo nodig met aanvullende methoden worden uitgediept.

Gebruikersprofiel
Het gebruikersprofiel van een gebouw wordt vastgelegd aan de hand van een vragenlijst. De eindscore beschrijft de wensen van de gebruiker ten aanzien van 8 key-indicatoren. Dit gebruikersprofiel kan worden vergeleken met het gebouwprofiel. In het ideale geval komen beide profielen met elkaar overeen. Ook kunnen prestaties van gebouwen naast elkaar worden gelegd. NEN 8021 is zowel toepasbaar voor grote organisaties met veel gebouwen en terreinen, als voor kleine organisaties.

Na het uitbrengen van een ontwerp voor deze norm heeft de NEN veel commentaar ontvangen. Dat is allemaal besproken en verwerkt door leden van de normcommissie 351268 'Waardering Gebruiksprestaties van Utiliteitsgebouwen'. Vervolgens heeft NEN de definitieve tekst onder de loep gelegd en de laatste aanpassingen gedaan en wordt in kleur geprint.

Eerder door u bekeken