NEN introduceert IEC 62443-examen: vakbekwaamheid technische cyber security

10-07-2017 De snelle groei van cyber crime via de automatisering van de ‘vitale industrie en infrastructuur’ vraagt om aantoonbare vakbekwaamheid van professionals die zich bezighouden met de technische bestrijding ervan.

Industriële cyber security

NEN introduceert daarom het IEC 62443-examen met certificaat. Iedereen die de 3-daagse training ‘Cyber Security voor Industrial Automation & Control Systems’heeft gevolgd, kan bij NEN examen doen.
Dat dit nodig is werd eerder dit jaar duidelijker dan ooit. Binnen Europa werden kritische systemen, waaronder de elektriciteitsvoorziening, gegijzeld om na betaling van losgeld weer te worden vrijgegeven.

3-daagse training

De 3-daagse training hiervoor bij NEN ging eind 2016 al van start. Op 29 september a.s. wordt het eerste examen afgenomen. Daarna is er ieder kwartaal de mogelijkheid om bij NEN examen te doen. De training is gericht op samenwerking tussen de afzonderlijke disciplines binnen de industriële en infrastructurele digitale veiligheidsketen. De IEC 62443-normenreeks is een wereldwijd geaccepteerde standaard om cybersecurity in te regelen. De normenreeks biedt praktische handvatten voor het opzetten van een effectief cybersecurity beleid voor industriële proces- en productieomgevingen. Mens, techniek en organisatie zijn daarbij in balans. Zowel eindgebruikers als toeleveranciers hebben hiermee een uniform vertrekpunt bij het beschermen van de primaire processen tegen cyberaanvallen.

Veiligheidsketen

Wie slaagt voor dit examen kan zijn of haar vakbekwaamheid aantonen met een certificaat. Niet alleen onderling naar andere specialisten met wie wordt samengewerkt, maar vooral ook naar gezamenlijke opdrachtgevers toe. Op deze wijze kan de digitale veiligheidsketen binnen de hoog geautomatiseerde industrie, infrastructuur en de energievoorziening in het kader van de regelgeving worden gesloten. Training en certificaat zijn gebaseerd op de internationale normreeks IEC 62443.

Platform Industrial Cyber Security

NEN heeft de training samen met Hudson Cybertec in Den Haag ontwikkeld. Dit bedrijf is met andere bedrijven en organisaties lid van het Platform Industrial Cyber Security bij NEN. Dat ondersteunt de onderlinge samenhang van de vele andere technische, organisatorische en administratieve normen op het gebied van cyber security, die in verschillende specifieke normcommissies daarvoor worden ontwikkeld.
Ook bij Hudson Cybertec zelf werken de afzonderlijke specialisten in de deelgebieden van het brede begrip cyber security nauw met elkaar samen.

Eerder door u bekeken