NEN maakt werk van normen industriële cyber security

17-10-2014 NEN gaat normenontwikkeling op het gebied van industriele cyber security begeleiden om de industrie te helpen haar kritische installaties te beschermen tegen hackers en andere vormen van cyber crime. Daarvoor is het Nederlandse Platform Industrial Cyber Security opgericht. U kunt meepraten over dit veelbesproken onderwerp.

Technische industriële installaties worden steeds vaker op afstand aangestuurd via internet. Processen verlopen hierdoor efficiënter en vaak ook veiliger. Maar er zijn ook potentiële gevaren. Want een internetsysteem kan worden gehackt. De kwetsbaarheid neemt toe.Net als het belang van een goede beveiliging van industriële automatisering en de vitale infrastructuur. Op het congres ‘Industrial Network Security’, begin oktober in Hoevelaken, bleek dat binnen diverse werkgroepen momenteel wordt gediscussieerd over dit onderwerp. Maar duidelijk werd ook dat op dit moment door betrokkenen sturing wordt gemist in de discussie.

Industrieel Platform Cyber Security
NEN wil met de oprichting van het Industrieel Platform Cyber Security een platform bieden waar deelnemers ervaringen met elkaar uitwisselen en methodes bespreken om een installatie robuust te maken. Hiervoor worden specialisten in de technische beveiliging en veiligheid, marktpartijen, organisaties en de overheid bij elkaar gebracht. Op die manier kunnen ongewenste of kwaadaardige interacties voorkomen worden. Of gereduceerd worden naar een niveau waarbij de veiligheid niet in het geding komt.

Veiligheid kritische installaties industrie
Om de veiligheid van kritische installaties tegen cyber-bedreigingen op peil te houden wil NEN eveneens de hiervoor benodigde normen ontwikkelen. Aan dergelijke objectieve en onafhankelijke maatstaven kunnen vervolgens niet alleen de techniek, maar ook de mensen en organisaties er omheen worden getoetst. Verder kunnen deze normen bijvoorbeeld worden vastgelegd in overeenkomsten over de beveiliging van installaties tegen ‘cyber crime’.

Wilt u meepraten over dit veelbesproken onderwerp?
Meld u dan aan!
De eerstvolgende bijeenkomst is op donderdag 20 november aanstaande.

Aanmelding en meer informatie
Rianne Boek, consultant Elektrische Installaties,
Telefoon: (015) 2 690 365 of
E-mail: rianne.boek@nen.nl

Eerder door u bekeken