NEN-EN 50136-1 Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur vernieuwd

22-02-2012 In januari is de geheel vernieuwde norm NEN-EN 50136-1:2012 en 'Alarmsystemen - Alarmtransmissiesystemen en -apparatuur - Deel 1: Algemene eisen voor alarmtransmissiesystemen' gepubliceerd. Deze norm is nu weer up-to-date. Hiermee wordt, mede door Nederlands voorzitterschap van de CENELEC-werkgroep, aan een urgente behoefte aan kwaliteitseisen voor moderne alarmtransmissie van de Europese beveiligingsindustrie tegemoetgekomen.

Ook voor de Nederlandse beveiligingsindustrie is de publicatie van deze vernieuwde norm een mijlpaal. Er is nu groen licht voor het kunnen afronden van NPR 8136. Hierin worden richtlijnen gegeven voor alarmtransmissie over IP.

NEN-EN 50136 geeft de eisen voor de werking, betrouwbaarheid en veiligheid van alarmtransmissiesystemen. Een alarmtransmissiesysteem regelt de communicatie tussen een alarmsysteem op een bewaakt terrein en meldapparatuur in een alarmcentrale.

Vele toepassingen

Deze norm bestaat uit negen delen en is van toepassing op transmissiesystemen voor alle typen alarmsystemen, waaronder: brand-, inbraak-, personenalarm, toegangscontrole et cetera. Onder deze norm vallen ook andere alarmeringen, zoals technische- en statusmeldingen. De term 'alarm' wordt in de ruimste zin van het woord gebruikt. Aanvullende en/of toepassing specifieke eisen voor alarmtransmissie zijn te vinden in de hierop van toepassing zijnde Europese normen.

Overgangsperiode

De nieuwe norm NEN-EN 50136-1 vervangt NEN-EN 50136-1-1:1998 + A1:2001 + A2:2008, NEN-EN 50136-1-2:1998, NEN-EN 50136-1-3:1998, NEN-EN 50136-1-4:1998 en NEN-EN 50136-1-5:2008.

Om de invoering van de norm goed te laten verlopen, is een overgangsperiode ingesteld. Met ingang van 26 december 2012 moet deze norm zijn geïmplementeerd als nationale norm in de EU-landen. De nationale normen die conflicteren met deze norm moeten dan zijn ingetrokken.

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kunt u contact opnemen met drs. Monique Bosboom

(015) 2 690 145

elektrische.installaties@nen.nl

Eerder door u bekeken