NPR 5310 Praktijkrichtlijn met blad over flexibel installeren gepubliceerd

28-08-2013 NPR 5310 wordt veelvuldig gebruikt door elektrotechnische installateurs. Er is nu een nieuwe aflevering verschenen. Aflevering 5 van NPR 5310, blad 63 beschrijft hoe een stekerbare flexibele installatie kan worden aangelegd binnen de eisen van NEN 1010. En aan welke eisen het materieel voor flexibel installeren onder verschillende gebruiksomstandigheden moet voldoen. Daarnaast is blad 52 over rookmelders in nieuwbouwwoningen gewijzigd.

Flexibel installeren zorgt voor grote tijdsbesparing bij de aanleg van nieuwe installaties in de woning- en utiliteitsbouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van flexibele leidingen en stekerverbindingen. De leidingen worden veelal voorgemonteerd op de bouwplaats aangeleverd, met de juiste lengte en de stekkers en contrastekkers reeds aangebracht. Dit komt een snelle verwerking ten goede.

Vooraf juiste keuze maken

Toch moet de installatie voldoen aan NEN 1010. De installatie-ontwerper moet de juiste keuzes maken voor het bestellen van het voorgemonteerde materieel. Het materieel moet immers passen bij de beveiliging en de installatiemethode. Het nieuwe blad 63 maakt een juiste keuze mogelijk. Het blad behandelt tweeleiding eindgroepen met een kerndoorsnede van 1,5 of 2,5 mm2 die zijn beveiligd met 16 A smeltpatronen of installatie-automaten. Het blad wordt afgesloten met een handig beslisdiagram.

Wijzigingen blad 52

Blad 52 helpt de installateur bij het bepalen van de noodzaak en de plaats van rookmelders. De wijziging betreft de loopafstand tot toegang tot de woning. Wijzigingen in het Bouwbesluit maakten aanpassing van dit blad noodzakelijk.

Altijd de laatste versie van NPR 5310?

Neem dan een abonnement op NPR 5310

  • NPR 5310:2007+A5:2013 (nl) voor € 283,-
  • U krijgt de aanvullingen en/of wijzigingen automatisch toegestuurd.
  • betaalt geen abonnementskosten, maar alleen voor de levering van eventuele aanvullingen of wijzigingen.

Bestel NPR 5310 in abonnement

Altijd online de laatste versie van NEN 1010 en NPR 5310?

Liever de NPR 5310 online beschikbaar samen met de NEN 1010?

Lees meer over NEN 1010-plus

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces: Jaap Zijp, consultant Elektrische Installaties.

(015) 2 690 453

jaap.zijp@nen.nl