NPR 8040: Helderheid over IR-inspectie

10-03-2014 Het eerste deel van de nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8040 van NEN schept helderheid over de rol van infrarood (IR) thermografie bij elektrotechnische inspecties

De richtlijn draagt de titel 'Inspectiemethode - Beoordelen van de gemeten temperaturen in elektrotechnische installaties met behulp van infraroodthermografie'. De richtlijn werd het afgelopen jaar opgesteld op initiatief van de Vakgroep Beheer & Inspectie van Uneto-VNI door de commissie 'Ordening technische inspecties' bij NEN.

Ook Uneto-VNI wilde een aantal jaren geleden al meer ordening scheppen in de vele elektrotechnische inspectiemethodieken. Die ordening is nodig omdat er de afgelopen jaren verwarring in de inspectiemarkt is ontstaan. Er kan of moet worden geïnspecteerd op basis van tal van elektrotechnische normen, vanuit verschillende doelstellingen en voor verschillende eisende partijen. De NPR 8040 gaat hierin een ordening aanbrengen. Om te beginnen met deel 1 over de toepassing van IR-thermografie bij elektrotechnische inspecties.

Voldoende vakbekwaamheid

De richtlijn gaat uit van voldoende vakbekwaamheid van de inspecteur op het gebied van zowel de thermografie als de elektrotechniek. In de NPR wordt alleen voor vrijwel alle onderdelen van de laagspanningsinstallatie aangegeven welke temperatuur deze volgens de internationale productnormen bij een bepaalde belasting maximaal mogen bereiken. Dit kan met een IR-camera bij een in bedrijf zijnde installatie worden gecontroleerd.

Wordt de temperatuur van een bepaald onderdeel in bijvoorbeeld een schakel- en verdeelinrichting te hoog, dan kan de inspecteur vervolgens met zijn conventionele test- en meetapparatuur onderzoeken wat de oorzaak hiervan is.

Met deze NPR 8040-1 als aanvulling op de vele andere elektrotechnische (inspectie) normen wordt IR-thermografie een volwaardige inspectiemethode.

Eerder door u bekeken

Contact of informatie

Voor inhoudelijke norminformatie of over het normalisatieproces:
drs. Monique Bosboom,
Manager Elektrische Installaties

(015) 269 01 45

elektrische.installaties@nen.nl