NPR 8040-1 zorgt voor meer veiligheid

14-05-2018 Inspecteurs in de elektrotechnische branche zorgen voor meer veiligheid als ze bij hun werk de NPR 8040-1 gebruiken. Deel 1 van deze richtlijn gaat in op thermografie en beschrijft hoe temperaturen in elektrotechnische installaties, gemeten met een thermografische camera, beoordeeld kunnen worden. Door een defect in een vroeg stadium vast te stellen, kan brand of uitval van de elektrische installatie worden voorkomen.

De NPR 8040 is een beoordelingsrichtlijn voor elektrische componenten. Jay Smeekes, die de training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 verzorgt, legt uit wat er in de norm staat. “In de norm staat wanneer een onderdeel te warm is en wanneer niet. Daar zijn vijf beoordelingsmethodes voor opgenomen.”

Deel 1

Het eerste deel van de nieuwe Nederlandse Praktijkrichtlijn NPR 8040 van NEN geeft richtlijnen voor het beoordelen van temperaturen door van infrarood (IR) thermografie bij elektrotechnische inspecties. “De richtlijn gaat uit van voldoende vakbekwaamheid van de inspecteur op het gebied van zowel de thermografie als de elektrotechniek”, zegt Smeekes. “De NPR geeft aan waar je moet meten. Daarnaast geeft de NPR richtlijnen hoe je de temperatuur van elektrische producten en componenten kunt beoordelen. Dit kan met een warmtecamera bij een in bedrijf zijnde installatie worden gecontroleerd.”

Volwaardige methode

Wordt de temperatuur van een bepaald onderdeel in bijvoorbeeld een schakel- en verdeelinrichting te hoog, dan kan de inspecteur vervolgens onderzoeken wat de oorzaak is. Met de NPR 8040-1 als aanvulling op de vele andere elektrotechnische (inspectie)normen wordt thermografie een volwaardige inspectiemethode.

Veiligheid

De NPR 8040-1 is het enige document waarin is gekwantificeerd wanneer componenten te warm zijn. Daarmee is het een bijzonder nuttige basis voor inspecteurs om hun werk te kunnen doen en veiligheid in een bedrijf te verhogen, zegt Smeekes.

Training Thermografie met behulp van NPR 8040-1

De training Thermografie met behulp van NPR 8040-1 geeft inspecteurs meer houvast en vormt een nuttige en praktische basis voor het werken met een warmtecamera.

Norm

NPR 8040-1:2013 nl

Inspectiemethoden voor elektrische installaties - Deel 1: Thermografie - Beoordelen van de gemeten t...

NPR 8040-1 geeft de voorwaarden voor het meten van de temperatuur van een aansluiting of een component in een elektrische installatie met behulp van thermografie. Deze praktijkrichtlijn geeft vijf methoden voor het beoordelen van de gemeten temperatu...

Meer informatie over deze norm

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

ContactNEN Klantenservice
Voor vragen over het bestellen van normen en/of online oplossingen.

015 2 690 391

klantenserivce@nen.nlNEN Trainingen
Voor vragen over praktijkgerichte trainingen (op maat).

015 2 690 188

training@nen.nlNEN Beleidscommissie Elektrische Producten & Installaties
Voor inhoudelijke vragen over
NPR 8040 of deelname aan deze normcommissie

015 2 690 194

elektrische-installaties@nen.nl