NPR 9090 maakt van Nederland koploper

04-06-2018 Gelijkstroom (DC) is sterk in opmars. DC vereist de nodige specifieke kennis en vaardigheden. En die zijn in de elektrotechnische sector nog niet algemeen aanwezig. Vandaar dat er een speciale NPR komt, de NPR 9090 ‘DC installaties voor laagspanning’. Nederland loopt hiermee mondiaal voorop.

De opmars van gelijkstroom vindt zijn oorzaak in drie zaken: de noodzaak tot verduurzaming van het milieu, de hiervoor noodzakelijke energietransitie, en het circulair maken van de economie. Alleen zo kunnen de CO2­uitstoot en het verbruik van zeldzame grondstoffen worden beperkt. Daarom is de volgende stap naar ‘all electric’.

Voordelen

DC is voor deze transitie de aangewezen oplossing want de stap naar ‘all electric’ brengt een stevige groei van het elektriciteitsverbruik met zich mee. Die elektriciteit moet zo duurzaam mogelijk worden opgewekt, uit bronnen als zon, wind en water. Niet alleen decentraal door de eindverbruikers, maar ook centraal uit grote zonnevelden op land en windparken op zee. Die elektriciteit wordt over grote afstanden op hoog spanningsniveau internationaal als DC uitgewisseld. Bij AC kunnen veel minder grote afstanden worden overbrugd en zou er te veel vermogensverlies optreden.

NEN denkt mee

Dit hele proces verloopt efficiënter bij gelijkstromen, die worden omgevormd en aangestuurd door slimme elektronica en ICT. Hierdoor is het mogelijk de opwekking en distributie van elektriciteit anders in te richten en op die manier te verduurzamen. Bij NEN worden door de wetenschap en het bedrijfsleven samen zelfs al nieuwe normen ontwikkeld voor ‘microgrids’ en ‘buurtbatterijen

Specifieke kennis

De eerste NPR 9090 gaat dieper in op het beveiligen van DC-installaties. De NPR verschijnt in ons land naast de oude vertrouwde NEN 1010. De nieuwe NPR 9090 biedt een nadere invulling voor DC. De NPR 9090 is geschreven om de elektrotechnicus die nu nog niet dagelijks met DC te maken heeft, te doordringen van het feit dat DC-installaties specifieke kennis en vaardigheden vereisen. De NPR gaat daarvoor dieper in op een aantal technische aspecten van DC-installaties welke niet voorkomen bij AC-installaties.

NPR 9090 is nu voor publiek commentaar gepubliceerd. Tot 1 juli kan commentaar worden ingediend.

Veiligheid en bewustwording

De nieuwe NPR is geen ontwerphandleiding, maar bevat uitleg over en aanwijzingen voor het beveiligen van DC-installaties. DC kent namelijk in vergelijking met AC een aantal
specifieke risico’s. Bovendien hebben verreweg de meeste elektrotechnici er nog geen praktijkervaring mee. Ook zijn de technische beroepsopleidingen er nog niet echt op gericht. De eerste NPR 9090 is daarom vooral gericht op ontwerp en beveiliging van DC­installaties. Inspectie, onderhoud en beheer zijn onderwerpen die in een later stadium worden toegevoegd.

Meepraten kan. Hoe?

NEN heeft het ontwerp voor de eerste NPR 9090 onder de titel ‘DC installaties voor laagspanning’ gepubliceerd voor publiek commentaar. Wanneer de inhoud van de NPR 9090 kort na de zomer definitief heeft vastgesteld, gaat NEN ook trainingen op dit gebied verzorgen.

Wie hierover wil meepraten met de werkgroep die verantwoordelijk is voor de NPR 9090 kan contact opnemen met de secretaris bij NEN, Goffe Schat, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Belanghebbenden kunnen tot 1 juli 2018 commentaar leveren op het gepubliceerde ontwerp voor de NPR 9090 via www.normontwerpen.nen.nl.

Norm

NPR 9090:2018 Ontw. nl

DC-installaties voor laagspanning

NPR 9090 is van toepassing voor het ontwerp en installatie van DC-installaties voor laagspanning (tot 1500 V DC), die behoren tot het onderwerp en toepassingsgebied van NEN 1010. Ook gecombineerde AC- en DC-installaties behoren tot het toepassingsgeb...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken