NTA 8220: Brandrisico elektrotechniek

30-01-2017 De elektrotechnische inspecteurs verenigd in UNETO-VNI en iKeur hebben samen met het Nederlands Verbond van Verzekeraars een nieuwe maatstaf ontwikkeld voor de inspectie van de brandveiligheid van elektrotechnische installaties.

NEN heeft het ontwerp voor deze Nederlandse Technische Afspraak NTA 8220 voor commentaar gepubliceerd. Helaas is de commentaartermijn 1 december 2016 gesloten.

Ander doel

Een inspectie volgens NTA 8220 heeft een heel ander doel een inspecties volgens NEN 1010 en NEN 3140. Deze verwijzen tevens naar normen als NEN-EN-IEC 61439, NEN-EN-IEC 60204, en vanaf halverwege dit jaar ook NEN 8012 voor de bepaling van de brandveiligheidsklasse van gebouwbekabeling. Die blijven dan ook onverminderd van kracht bij Bouw- en Arbowet en regelgeving. Deze inspecties gaan verder dan alleen de brandveiligheid.

NTA 8220 is uitsluitend een ‘Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico’, aldus de titel. Deze is gericht op de brandveiligheid van installaties en daarop aangesloten apparatuur, in relatie tot de wijze van gebruik en de omgeving. De NTA 8220 zal vooral worden vastgelegd in overeenkomsten tussen private marktpartijen, zoals huurders en verhuurders van gebouwen, hun verzekeraars en banken.

Certificatie

Tegelijkertijd gaat de Stichting Scios haar certificeringsregeling voor elektrotechnische inspecties uitbreiden. De Scopes 8 en 9 zijn nu ruim een jaar van kracht voor de certificatie van NEN 3140-inspecties van elektrotechnische installaties en daarop aangesloten arbeidsmiddelen en gereedschappen. De nieuwe Scope 10 zal zich uitstrekken over inspecties volgens de NTA 8220. En daar komt later dit jaar Scope 11 bij voor de inspectie van elektrotechnische installaties op basis van de Atex-normen voor explosieveiligheid. De Scios-certificatie staat onder toezicht van de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Dat geeft gebouweigenaren en –gebruikers de zekerheid, dat de inspecteurs die zij inschakelen ook werkelijk hun vak verstaan en daarbij de juiste normen hanteren.

Uitproberen

NEN heeft de NTA 8220 nu eerst in een ontwerpversie gepubliceerd. Alle betrokken marktpartijen mogen die drie maanden uitproberen in de praktijk. Het commentaar is naar de normcommissie en wordt verwerkt in de definitieve versie.

Meer informatie
Voor meer informatie over het proces en de norm kunt u contact opnemen met Rianne Boek, e-mail elektrische-installaties@nen.nl.

Norm

NTA 8220:2017 nl

Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel op brandrisico

Periodieke brandrisico-beoordeling van elektrische laagspanningsinstallaties en arbeidsmiddelen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken