NTA ‘Woning-APK’ wordt vernieuwd

19-06-2014 NEN gaat de Nederlandse Technische Afspraak NTA 8025 vernieuwen. Bij introductie werd hij de NTA Woning-APK genoemd. De Woning-APK is nooit door de overheid verplicht gesteld, maar de discussie hierover is weer actueel.

Los daarvan wordt de bestaande NTA 8025 ook vrijwillig nu al veel toegepast. De meeste installaties in woningen zijn immers al vele tientallen jaren in gebruik, maar nog nooit geïnspecteerd. Gezien de technische ontwikkelingen van de afgelopen jaren moet daarom ook de NTA zelf worden geactualiseerd.

Iedereen die daar belang bij heeft kan hier in de betreffende normcommissie over meepraten en –beslissen.

Installaties en apparatuur
De NTA 8025 strekt zich uit over de inspectie van alle installaties in woningen en alle hierop aangesloten apparatuur. De volledige naam is ‘Periodieke beoordeling van de veiligheid van technische installaties en technische voorzieningen in woningen’.
Onder technische installaties in een woning vallen de elektrotechnische installaties, gasinstallaties (inclusief ventilatie) en leidingwaterinstallaties. De technische voorzieningen zijn alle op de drie leidingnetten aangesloten apparaten.
De NTA 8025 bevat een methode om te bepalen of bestaande technische installaties en apparaten voldoen aan het maatschappelijk aanvaardbare minimale veiligheidsniveau volgens de specifieke normen die erop van toepassing zijn.

Revisietraject
Voordat hij wordt gereviseerd wordt de bestaande NTA 8025 van 2005 eerst zes maanden gratis toegankelijk gepubliceerd op www.normontwerpen.nen.nl. Daar mag iedereen er eerst commentaar op leveren. Op basis daarvan wordt de NTA vervolgens door de normcommisse vernieuwd.

Aanmelden
Belanghebbenden kunnen zich aanmelden als lid van die normcommissie.
Neem hierover contact op met Ed van der Feen,
Tel: 015 2690 252
E-mail: ed.vanderfeen@nen.nl

Eerder door u bekeken