Nederland weer actief in normalisatie 19 inch kasten en rekken

03-12-2014 Na een aantal jaren niet vertegenwoordigd te zijn geweest in de internationale normcommissie IEC/SC48D ‘Mechanical structures for electronic equipment’ is Nederland weer actief betrokken bij de normalisatie-activiteiten hierin door toetreding van de heer N. van der Pas van Minkels BV tot de nationale normcommissie NEC48 ‘Elektromechanische onderdelen voor elektronisch materieel’.

In IEC/SC48D worden normen opgesteld voor mechanische structuren (zoals kasten, behuizingen en serverracks) voor elektrische uitrusting voor zowel indoor als outdoor toepassingen. Hiervoor worden beproevingscriteria met betrekking tot de omgevingsomstandigheden opgesteld en worden eisen gesteld aan de thermische managementsystemen. De heer Van der Pas is ook als lid toegetreden tot de drie werkgroepen van IEC/SC48D, te weten:

  • IEC/SC48B/WG2 ‘Modular order for future equipment practices’;
  • IEC/SC48D/WG4 ‘Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 inch) series’;
  • IEC/SC48D/WG5 ‘Heat management system for mechanical structures for electronic equipment for indoor and outdoor application’.

Resultaten

In november 2014 heeft IEC/SC48D, inclusief de werkgroepen, vergaderd tijdens de IEC General Meeting in Tokio. Enkele resultaten uit deze vergaderingen die genoemd kunnen worden zijn:

De commentaren op voorstellen voor twee delen van de norm IEC 61587 ‘Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Tests for IEC 60917 and IEC 60297series’ zijn besproken en worden door WG2 verwerkt. In maart 2015 worden de herziene versies verwacht.

Het betreft de volgende delen:
Part 1: Environmental requirements, test set-up and safety aspects for cabinets, racks, subracks and chassis under indoor conditions;
Part 6: Security and performance for door locking handles for indoor cabinets
Een voorstel voor uitbreiding van de norm IEC 60297-3 met een deel voor een universeel basis grid voor “small form factor” chassis is van de baan.
Er waren wel voldoende stemmen, maar niet voldoende aangemelde experts om dit project te starten.

Voor het deel 109 van deze norm met als titel ‘ Dimensions of chassis for embedded computing’ is wel voortgang geboekt. In mei 2015 zal een herzien document onder stemming worden gebracht.

Hetzelfde geldt voor het normontwerp voor IEC 2610-5 ‘Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Thermal management for cabinets in accordance with IEC 60297 and IEC 60917 series - Part 5: Cooling performance evaluation for indoor cabinets’.

Het projectvoorstel voor een nieuwe norm IEC 62966-1 Mechanical structures for electrical and electronic equipment – Aisle containment for IT cabinets - Part 1: Dimensions and mechanical requirements is goedgekeurd.

In de toekomst komen er ook nog delen voor Air flow and air conditioning requirements en Aspects of operational safety of IT equipment in aisle containment. De commentaren, waarvan circa 40 uit Nederland, zijn besproken en zullen leiden tot een herzien voorstel wat in maart 2015 kan worden verwacht.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met ir. Harry van Doornum, telefoon (015) 2 690 128, of e-mail harry.vandoornum@nen.nl.

Eerder door u bekeken