Nederlandse norm voor sterkstroomleidingen herzien

14-01-2014 NEN 3207 ‘Geïsoleerde leidingen voor sterkstroom – Systemen voor de aanduiding van leidingtypen’ is herzien en gepubliceerd. Met de herziening is de voorgaande versie uit 1990 geüpdatet. Ook zijn de Nederlandse termen en definities in overeenstemming gebracht met de definities uit het International Electrotechnical Vocabulary (IEV) van IEC.

NEN 3207 legt termen en definities voor elektrische leidingen vast en beschrijft twee systemen voor aanduidingen van leidingtypen. Door de herziening maken buigzame leidingen nu deel uit van de verzameling kabels. Toegevoegd is een bijlage C waarin de relatie tussen de verschillende leidingtypen onder andere in een diagram wordt toegelicht. Eveneens zijn de in Europees verband overeengekomen wijzigingen op Harmonisatiedocument 361S3 verwerkt in deze norm en zijn eerdere wijzigingsbladen (uit 1996 en 2000) opgenomen in de tekst.

Normcommissie NEC 20

De Nederlandse normcommissie NEC 20 ’Draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties’ treedt op als nationaal inspraakplatform voor IEC/TC 20 en CLC/TC 20. De commissie heeft als werkgebied het begeleiden van de internationale normalisatie in mondiale en Europese normalisatiecommissies inzake draad en kabel voor elektrische sterkstroominstallaties.

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor inhoudelijke informatie over deze norm of over het normalisatieproces: ir. A.K. Havenith, secretaris normcommissie NEC 20.

(015) 2 690 196

nec20@nen.nl