Nederlandse versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar

07-10-2019 EN 60204 is een reeks van normen die allemaal gerelateerd zijn aan de elektrische uitrusting van machines. Voor de meeste machines is deel 1 van EN 60204 van toepassing. Deel 11 is voor machines die gebruikmaken van hoogspanning (> 1000 V AC of > 1500 V DC). De delen 3X zijn alleen van toepassing op specifieke (groep van) machines. Zo is bijvoorbeeld deel 32 specifiek voor hef- en hijswerktuigen.

De scope van NEN-EN-IEC 60204-1 is in hoofdstuk 1 van de norm als volgt beschreven: Dit deel van IEC 60204 is van toepassing op elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden gehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerkende machines.

De uitrusting waarop dit deel van IEC 60204 van toepassing is, begint op het punt waar de elektrische uitrusting van de machine op de elektrische voeding is aangesloten. Dit deel van IEC 60204 geldt voor elektrische uitrusting of delen daarvan die werken op een nominale voedingsspanning van ten hoogste 1000 V wisselspanning (AC) of 1500 V gelijkspanning (DC) tussen de fasen en een nominale frequentie van ten hoogste 200 Hz.

Sinds eind 2016 is er een nieuwe versie van IEC 60204-1 beschikbaar. Bij NEN is hiervan een Red Line versie (IEC 60204-1:2016-RL) te bestellen. Dit is een handig document als je precies wilt weten welke artikelen nieuw of welke artikelen aangepast zijn.

Eind 2018 is er een Europese versie uitgekomen in het Engels. Vanaf september 2019 is ook de Nederlandstalige versie NEN-EN-IEC 60204-1:2018 beschikbaar.

Enkele wijzigingen:

  • Veel extra informatie met betrekking tot elektromagnetische compatibiliteit (EMC) . Er is ook een compleet nieuwe bijlage H toegevoegd waarin in zes pagina’s allerlei maatregelen om de effecten van elektromagnetische invloeden te verminderen, worden behandeld.
  • Het hoofdstuk over potentiaalvereffening (aarding) is volledig aangepast, met daarin nieuwe pictogrammen voor functionele aarding (FE) en beschermende potentiaalvereffening (PB).
  • Nieuwe en aangepaste eisen en (norm)referenties met betrekking tot warmtehuishouding in de schakelkast en het bepalen van de kortsluitvastheid van de elektrische uitrusting.
  • Nieuw is dat er eisen en randvoorwaarden zijn opgenomen voor het opnemen van een werkschakelaar in het ‘Safe Torque Off’-circuit (STO) van frequentie- en servoregelaars.
  • Er zijn nu verschillende pictogrammen voor aan, uit, start en stop. In de voorgaande versie waren er gecombineerde pictogrammen voor aan/start en uit/stop.

Meer informatie

Voor meer informatie over het meewerken aan de norm en de normcommissie, kunt u contact opnemen met NEN Industrie&Veiligheid via iv@nen.nl.

Norm

NEN-EN-IEC 60204-1:2018 nl

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

Dit deel van IEC 60204 is van toepassing op elektrische, elektronische en programmeerbare elektronische uitrusting en systemen voor machines die tijdens bedrijf niet in de hand worden vastgehouden, met inbegrip van een groep gecoördineerd samenwerken...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken