Nederlandse vertaling norm voor explosieve atmosferen gereed

04-04-2016 NEN-EN-IEC 60079-17 is onlangs vertaald in het Nederlands. Dit deel van de IEC 60079-reeks wordt toegepast door gebruikers en bestrijkt factoren die direct verband houden met de inspectie en het onderhoud van elektrische installaties uitsluitend binnen gevaarlijke gebieden, waar het gevaar kan worden veroorzaakt door brandbare stoffen in de vorm van gas, damp, nevel, stof, vezels of zwevende materiaaldeeltjes. Een groot aantal delen van de EN 60079-reeks voor explosieve atmosferen is geharmoniseerd onder de ATEX-richtlijnen.

De laatste versie dateerde uit 2007. De belangrijkste technische wijzigingen ten opzichte van EN 60079-17:2007 zijn:

  • aanvullende eisen voor inspectie en onderhoud van elektrische installaties op plaatsen waar stofexplosiegevaar kan heersen zijn inbegrepen;
  • kennis, vaardigheden en competenties van “verantwoordelijke personen”, “technische personen met leidinggevende functie” en “uitvoerende personen” worden uitgelegd in een nieuwe bijlage B;
  • materieelbeveiligingsniveau’s (EPL’s) worden geïntroduceerd en uitgelegd in de nieuwe bijlage C.

Meer informatie

De norm is te bestellen in de NEN Shop, of via de Klantenservice, telefoon (015) 2 690 391 of e-mail klantenservice@nen.nl.
Voor vragen over deze norm of over het normalisatieproces: elektrische-installaties@nen.nl

Eerder door u bekeken