Nieuw E-learning Veilig werken in een omgeving met explosiegevaar

12-04-2016 Onvoldoende kennis over de ATEX-richtlijnen kan leiden tot gevaarlijke situaties en explosies. Iedereen die een explosiegevaarlijke ruimte betreedt, dient op de hoogte te zijn van de gevaren die zich hierbij kunnen voordoen. De nieuwe e-learning ‘Veilig werken in een omgeving met explosiegevaar’ is gericht op het verwerven van de basiskennis die nodig is om de Europese ATEX-richtlijnen in de praktijk te kunnen gebruiken.

De e-learning bestaat uit vijf modules en verschaft de benodigde basiskennis over het ontstaan van explosiegevaar. Daarnaast geeft deze online training inzicht in de technische maatregelen en procedures om explosiegevaar weg te nemen of te beperken. De e-learning is nuttig voor iedereen die een explosiegevaarlijke ruimte betreedt.

Voordelen online leren

E-learning biedt de mogelijkheid om via internet te leren. Deelnemers kunnen op elke plaats en op een zelf gekozen tijdstip in hun eigen tempo leren. Naast tijd- en kostenbesparing is e-learning ook makkelijk en direct (er hoeft niet gewacht te worden tot een groep vol zit). Met tussentijdse opdrachten en vragen wordt getoetst of de deelnemer de leerstof goed heeft begrepen.

Meer informatie

Voor meer informatie over de e-learning 'Veilig werken in een omgeving met explosiegevaar' kunt u contact opnemen met NEN Trainingen, telefoon (015) 2 690 188 of e-mail: e-learning@nen.nl.

Of vraag geheel vrijblijvend een gratis demo aan.

Eerder door u bekeken